Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

Skupinové kurzy – Biznis komunikácia 15

Biznis komunikácia je interaktívny kurz zameraný na pracovnú a obchodnú angličtinu, ale aj profesionálne zručnosti. Prvou úlohou účastníkov kurzu je dohodnúť sa v skupine, ktoré jazykové schopnosti chcú trénovať a na čom chcú pracovať v daný týždeň jednak z jazykovej stránky a jednak v oblasti obchodnej a pracovnej komunikácie. Lektori majú pripravené rôzne zaujímavé odborné materiály, vďaka ktorým je kurz dynamickou a intenzívnou skúsenosťou. Súčasťou kurzu sú aj diskusie na odborné témy, rozširovanie slovnej zásoby a pracovno – obchodnej terminológie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6, priemerne 4
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Skupinové kurzy – Biznis komunikácia 25

Biznis komunikácia je interaktívny kurz zameraný na pracovnú a obchodnú angličtinu, ale aj profesionálne zručnosti. Prvou úlohou účastníkov kurzu je dohodnúť sa v skupine, ktoré jazykové schopnosti chcú trénovať a na čom chcú pracovať v daný týždeň jednak z jazykovej stránky a jednak v oblasti obchodnej a pracovnej komunikácie. Lektori majú pripravené rôzne zaujímavé odborné materiály, vďaka ktorým je kurz dynamickou a intenzívnou skúsenosťou. Súčasťou kurzu sú aj diskusie na odborné témy, rozširovanie slovnej zásoby a pracovno – obchodnej terminológie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6, priemerne 4
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Skupinové kurzy – Plynulá angličtina 15

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Obsahom kurzu sú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Témy sú vždy výsledkom spoločného výberu lektora a účastníkov kurzu. Lektor študentov sleduje a dáva im spätnú väzbu o ich napredovaní a slabinách, na ktorých potrebujú pracovať.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6, priemerne 4
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Skupinové kurzy – Plynulá angličtina 25

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Obsahom kurzu sú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Témy sú vždy výsledkom spoločného výberu lektora a účastníkov kurzu. Lektor študentov sleduje a dáva im spätnú väzbu o ich napredovaní a slabinách, na ktorých potrebujú pracovať.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6, priemerne 4
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Individuálne lekcie 15 – individuálny biznis tréning

Individuálny biznis tréning je na mieru ušitý program pre záujemcov, ktorí potrebujú dosiahnuť viditeľné výsledky v čo možno najkratšom čase. Vďaka individuálnej pozornosti sa môžete zamerať na konkrétne oblasti a zručnosti presne podľa vlastnej potreby a profesionálneho zamerania. Váš lektor s vami na začiatku kurzu urobí analýzu vašich silných a slabých stránok a zostaví program, ktorý bude odrážať vaše jazykové a profesionálne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu, robenie prezentácií a precvičovanie reálnych situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Individuálne lekcie 20 – individuálny biznis tréning

Individuálny biznis tréning je na mieru ušitý program pre záujemcov, ktorí potrebujú dosiahnuť viditeľné výsledky v čo možno najkratšom čase. Vďaka individuálnej pozornosti sa môžete zamerať na konkrétne oblasti a zručnosti presne podľa vlastnej potreby a profesionálneho zamerania. Váš lektor s vami na začiatku kurzu urobí analýzu vašich silných a slabých stránok a zostaví program, ktorý bude odrážať vaše jazykové a profesionálne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu, robenie prezentácií a precvičovanie reálnych situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Individuálne lekcie 30 – individuálny biznis tréning

Individuálny biznis tréning je na mieru ušitý program pre záujemcov, ktorí potrebujú dosiahnuť viditeľné výsledky v čo možno najkratšom čase. Vďaka individuálnej pozornosti sa môžete zamerať na konkrétne oblasti a zručnosti presne podľa vlastnej potreby a profesionálneho zamerania. Váš lektor s vami na začiatku kurzu urobí analýzu vašich silných a slabých stránok a zostaví program, ktorý bude odrážať vaše jazykové a profesionálne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu, robenie prezentácií a precvičovanie reálnych situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Individuálne lekcie 15 – biznis tréning pre 2 účastníkov

Individuálny biznis tréning je na mieru ušitý program pre záujemcov, ktorí potrebujú dosiahnuť viditeľné výsledky v čo možno najkratšom čase. Keďže ide o program pre 2 účastníov, je vhodný napr. pre dvojicu kolegov. Predpokladom je približne rovnaká úroveň angličtiny. Vďaka individuálnej pozornosti sa môžete zamerať na konkrétne oblasti a zručnosti presne podľa vlastnej potreby a profesionálneho zamerania. Váš lektor s vami na začiatku kurzu urobí analýzu vašich silných a slabých stránok a zostaví program, ktorý bude odrážať vaše jazykové a profesionálne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu, robenie prezentácií a precvičovanie reálnych situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 2
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Individuálne lekcie 20 – biznis tréning pre 2 účastníkov

Individuálny biznis tréning je na mieru ušitý program pre záujemcov, ktorí potrebujú dosiahnuť viditeľné výsledky v čo možno najkratšom čase. Keďže ide o program pre 2 účastníov, je vhodný napr. pre dvojicu kolegov. Predpokladom je približne rovnaká úroveň angličtiny. Vďaka individuálnej pozornosti sa môžete zamerať na konkrétne oblasti a zručnosti presne podľa vlastnej potreby a profesionálneho zamerania. Váš lektor s vami na začiatku kurzu urobí analýzu vašich silných a slabých stránok a zostaví program, ktorý bude odrážať vaše jazykové a profesionálne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu, robenie prezentácií a precvičovanie reálnych situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 2
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Individuálne lekcie 30 – biznis tréning pre 2 účastníkov

Individuálny biznis tréning je na mieru ušitý program pre záujemcov, ktorí potrebujú dosiahnuť viditeľné výsledky v čo možno najkratšom čase. Keďže ide o program pre 2 účastníov, je vhodný napr. pre dvojicu kolegov. Predpokladom je približne rovnaká úroveň angličtiny. Vďaka individuálnej pozornosti sa môžete zamerať na konkrétne oblasti a zručnosti presne podľa vlastnej potreby a profesionálneho zamerania. Váš lektor s vami na začiatku kurzu urobí analýzu vašich silných a slabých stránok a zostaví program, ktorý bude odrážať vaše jazykové a profesionálne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu, robenie prezentácií a precvičovanie reálnych situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 2
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Kombi kurz: Skupinová výučba – Biznis komunikácia 20

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať
v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Kombinuje výhody skupinovej výužby, kde sa využívajú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Počas individuálnych lekcií má potom každý účastník možnosť pracovať cielene na tých oblastiach angličtiny, ktoré si potrebuje precvičiť, ako aj tie, ktoré sú podstatné a potrebné pri jeho konkrétnej práci.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín v skupine + 5 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Kombi kurz: Skupinová výučba – Biznis komunikácia 25

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať
v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Kombinuje výhody skupinovej výužby, kde sa využívajú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Počas individuálnych lekcií má potom každý účastník možnosť pracovať cielene na tých oblastiach angličtiny, ktoré si potrebuje precvičiť, ako aj tie, ktoré sú podstatné a potrebné pri jeho konkrétnej práci.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín v skupine + 10 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Kombi kurz: Skupinová výučba – Biznis komunikácia 30

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať
v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Kombinuje výhody skupinovej výužby, kde sa využívajú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Počas individuálnych lekcií má potom každý účastník možnosť pracovať cielene na tých oblastiach angličtiny, ktoré si potrebuje precvičiť, ako aj tie, ktoré sú podstatné a potrebné pri jeho konkrétnej práci.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín v skupine + 15 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Kombi kurz: Skupinová výučba – Plynulá angličtina 20

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Kombinuje výhody skupinovej výužby, kde sa využívajú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Počas individuálnych lekcií má potom každý účastník možnosť pracovať cielene na tých oblastiach angličtiny, ktoré si potrebuje precvičiť, ako aj tie, ktoré sú podstatné a potrebné pri jeho konkrétnej práci.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín v skupine + 5 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Kombi kurz: Skupinová výučba – Plynulá angličtina 25

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Kombinuje výhody skupinovej výužby, kde sa využívajú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Počas individuálnych lekcií má potom každý účastník možnosť pracovať cielene na tých oblastiach angličtiny, ktoré si potrebuje precvičiť, ako aj tie, ktoré sú podstatné a potrebné pri jeho konkrétnej práci.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín v skupine + 10 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Kombi kurz: Skupinová výučba – Plynulá angličtina 30

Kurz je zostavený špeciálne na dosiahnutie plynulosti v používaní angličtiny. Cieľom je, aby ste sa dokázali spontánne a sebaisto vyjadrovať a reagovať v rôznych praktických každodenných, ale aj pracovných situáciách. Kombinuje výhody skupinovej výužby, kde sa využívajú diskusie, práca v skupine a praktické cvičenia zahŕňajúce témy ako súčasné dianie vo svete, najnovšie trendy a zvyklosti, atd. Počas individuálnych lekcií má potom každý účastník možnosť pracovať cielene na tých oblastiach angličtiny, ktoré si potrebuje precvičiť, ako aj tie, ktoré sú podstatné a potrebné pri jeho konkrétnej práci.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 hodín v skupine + 15 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Všeobecná angličtina 30+

Kurz je špeciálne určený pre študentov and 30 rokov. Cieľom kurzu je zlepšiť si celkové ovládanie angličtiny v oblastiach ako gramatika, výslovnosť, slovná zásoba a vybudovať si istotu a tým aj plynulosť v používaní jazyka. Kurz zahŕňa všetky zložky ako konverzácia, počúvanie, čítanie a písanie. Vekový limit je zameraný na zrelých študentov, ktorí sú vysoko motivovaní a sú zvyknutí cielene a usilovne na sebe pracovať, aby dosiahli čo najlepšie pokroky. Prínosom je aj elegantné, skvele vybavené prostredie v špeciálnom krídle školy. Kurz je koncipovaný dynamicky, pracuje sa s autentickými materiálmi a rôznymi zdrojmi ako webové stránky, odborné časopisy, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
22.5 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8, priemerne 6
Minimálny vek
30 rokov (priemerný vek 38 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Všeobecná angličtina 30+ Kombi

Kurz je špeciálne určený pre študentov and 30 rokov. Cieľom kurzu je zlepšiť si celkové ovládanie angličtiny v oblastiach ako gramatika, výslovnosť, slovná zásoba a vybudovať si istotu a tým aj plynulosť v používaní jazyka. Kurz zahŕňa všetky zložky ako konverzácia, počúvanie, čítanie a písanie. Vekový limit je zameraný na zrelých študentov, ktorí sú vysoko motivovaní a sú zvyknutí cielene a usilovne na sebe pracovať, aby dosiahli čo najlepšie pokroky. Prínosom je aj elegantné, skvele vybavené prostredie v špeciálnom krídle školy. Kurz je koncipovaný dynamicky, pracuje sa s autentickými materiálmi a rôznymi zdrojmi ako webové stránky, odborné časopisy, atď. Počas individuálnych hodín následne účastníci pracujú s lektorom na.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
22.5 hodín v skupine + 7.5 individuálnych hodín
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8, priemerne 6
Minimálny vek
30 rokov (priemerný vek 38 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurzAngličtina pre lekárov a zdravotníkov 25

Kurz medicínskej angličtiny je určený pre lekárov, zdravotný personál a farmaceutov. Kurz je orientovaný najmä na praktické precvičovanie angličtiny v rôznych medicínskych situáciách a naberanie a rozvíjanie slovnej zásoby. Na začiatku kurzu urobia účastníci kurzu spolu s lektorom analýzu svojich potrieb a následne sa pripraví náplň kurzu upravená na mieru konkrétnym účastníkom. Pri výučbe sa používajú špeciálne materiály ako odborné časopisy, autentické lekárske správy a prípadové štúdie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina pre lekárov a zdravotníkov 30

Kurz medicínskej angličtiny je určený pre lekárov, zdravotný personál a farmaceutov. Kurz je orientovaný najmä na praktické precvičovanie angličtiny v rôznych medicínskych situáciách a naberanie a rozvíjanie slovnej zásoby. Na začiatku kurzu urobia účastníci kurzu spolu s lektorom analýzu svojich potrieb a následne sa pripraví náplň kurzu upravená na mieru konkrétnym účastníkom. Pri výučbe sa používajú špeciálne materiály ako odborné časopisy, autentické lekárske správy a prípadové štúdie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina v energetickom priemysle 25

Tento kurz je určený študentom a pracovníom technických odvetví energetického priemyslu, zameraný na angličtinu pre pracovníkov energetického priemyslu a priemyslov spracovania ropy a pohonných látok. Náplň kurzu obsahuje slovnú zásoby z oblasti výskumu, ťažby, rafinérie, transportu ropy a pohonných látok a marketingu konečných produktov. Účastníci si rozvíjajú slovnú zásobu a precvičujú komunikáciu, diskusie, rozoberajú odborné články a nákresy.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina v energetickom priemysle 30

Tento kurz je určený študentom a pracovníom technických odvetví energetického priemyslu, zameraný na angličtinu pre pracovníkov energetického priemyslu a priemyslov spracovania ropy a pohonných látok. Náplň kurzu obsahuje slovnú zásoby z oblasti výskumu, ťažby, rafinérie, transportu ropy a pohonných látok a marketingu konečných produktov. Účastníci si rozvíjajú slovnú zásobu a precvičujú komunikáciu, diskusie, rozoberajú odborné články a nákresy.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov (priemerný vek 40 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina v leteckom odvetví (ICAO) 25

Kurz je určený pre účastníkov, ktorí aktuálne dosahujú operačnú úroveň ICAO Operational Level 3 a chcú dosiahnuť ICAO Operational Level 4. Kurz pokrýva tieto oblasti: profesionálne komunikačné zručnosti s kolegami z anglicky aj neanglicky hovoriacich krajín, porozumenia správam v štandardných aj neštandardných situáciách, parafrázovanie správ pre lepšie porozumenie, rozoznávanie a porozumenie rôznym akcentom, použitie základnej gramaticky v rôznych situáciách, zvládnutie výslovnosti a prízvuku pre zrozumiteľnejšie vyjadrovanie sa.
Tieto kurzy sú určene pre: pilotov, navigátorov, leteckých operátorov, pracovníkov kontrolnej veže, držiteľov súkromných leteckých licencií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina v leteckom odvetví (ICAO) 30

Kurz je určený pre účastníkov, ktorí aktuálne dosahujú operačnú úroveň ICAO Operational Level 3 a chcú dosiahnuť ICAO Operational Level 4. Kurz pokrýva tieto oblasti: profesionálne komunikačné zručnosti s kolegami z anglicky aj neanglicky hovoriacich krajín, porozumenia správam v štandardných aj neštandardných situáciách, parafrázovanie správ pre lepšie porozumenie, rozoznávanie a porozumenie rôznym akcentom, použitie základnej gramaticky v rôznych situáciách, zvládnutie výslovnosti a prízvuku pre zrozumiteľnejšie vyjadrovanie sa.
Tieto kurzy sú určene pre: pilotov, navigátorov, leteckých operátorov, pracovníkov kontrolnej veže, držiteľov súkromných leteckých licencií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina pre leteckých technikov 25

Angličtina je základným komunikačným jazykom v leteckom odvetví aj medzi technickými pracovníkmi ako sú leteckí inžinieri, technici, inštruktori lietania. Rovnako aj všetky pokyny a inštrukcie ohľadom údržby a opravy lietadiel bývajú v angličtine, preto je leteckých technikov dôležité mať jazyk zvládnutý čo najlepšie. Počas kurzu sa používajú autentické materiály ako technické príručky, odborné časopisy a ďalšie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina vo financiách a bankovníctve 25

Kurz je pripravený špeciálne pre dve cieľové skupiny: finančných špecialistov a špecialistov z iných odvetví bankovníctva, ktorí si potrebujú zlepšiť svoju finančnú angličtinu. Tento špeciálne zostavený program zahŕňa témy a okruhy finančné koncepty, finačné plánovanie, podnikové financie, investovanie, a makro-ekonomika. Účastníci si trénujú diskusiu o finančných stratégiách, prezentáciu finančnej politiky, výmenu informácií o finančných systémoch, budovanie slovnej zásoby v oblastiach ako náklady, rozpočet, výnosy, finančná dokumentácia, bankovníctvo a poisťovníctvo, trhy.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina vo financiách a bankovníctve 30

Kurz je pripravený špeciálne pre dve cieľové skupiny: finančných špecialistov a špecialistov z iných odvetví bankovníctva, ktorí si potrebujú zlepšiť svoju finančnú angličtinu. Tento špeciálne zostavený program zahŕňa témy a okruhy finančné koncepty, finačné plánovanie, podnikové financie, investovanie, a makro-ekonomika. Účastníci si trénujú diskusiu o finančných stratégiách, prezentáciu finančnej politiky, výmenu informácií o finančných systémoch, budovanie slovnej zásoby v oblastiach ako náklady, rozpočet, výnosy, finančná dokumentácia, bankovníctvo a poisťovníctvo, trhy.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky 25

Komunikácia je základom práce v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky, najmä pre HR manažérov, ktorí pracujú v medzinárodnom prostredí, napr. pri nábore nových pracovníkov za účelom výberu najlepšieho kandidáta, pri tréningu a koučovaní, pri hodnotení zamestnancov. Všade je nutné vedieť jasne a zreteľne komunikovať svoje očakávania a požiadavky, rovnako tak pri riešení problémov alebo vyjednávaní. Typické témy, ktorým sa kurz venuje sú napríklad: plánovanie, zadávanie úloh, benefity a kompenzácie, pracovno-právne vzťahy, príprava HR stratégie, firemná kultúra a jej zlepšovanie a implementácia zmien, recruitment nového personálu, všeobecná a odborná angličtina.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky 30

Komunikácia je základom práce v oblasti ľudských zdrojov a personalistiky, najmä pre HR manažérov, ktorí pracujú v medzinárodnom prostredí, napr. pri nábore nových pracovníkov za účelom výberu najlepšieho kandidáta, pri tréningu a koučovaní, pri hodnotení zamestnancov. Všade je nutné vedieť jasne a zreteľne komunikovať svoje očakávania a požiadavky, rovnako tak pri riešení problémov alebo vyjednávaní. Typické témy, ktorým sa kurz venuje sú napríklad: plánovanie, zadávanie úloh, benefity a kompenzácie, pracovno-právne vzťahy, príprava HR stratégie, firemná kultúra a jej zlepšovanie a implementácia zmien, recruitment nového personálu, všeobecná a odborná angličtina.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 hodín týždenne
Dĺžka lekcie
60 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) až Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6 (uzavretá skupina - maximálne 8)
Minimálny vek
24 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT