Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

Platinové kurzy – Skupinové kurzy 35

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Vyučovanie v malých skupinkách s maximálne 5 účastníkmi zaisťuje dynamické hodiny s vysokou mierou individuálnej pozornosti a veľký priestor na aktívnu účasť na hodine. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Ak si kurz objednáva uzavretá skupina, je možné zamerať obsah kurzu aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armada, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
35 lekcií týždenne (32 hod) - 09.00-16.45
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 5
Minimálny vek
21 rokov (zvyčajný vekový priemer 30-55)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Skupinové kurzy 30

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Vyučovanie v malých skupinkách s maximálne 5 účastníkmi zaisťuje dynamické hodiny s vysokou mierou individuálnej pozornosti a veľký priestor na aktívnu účasť na hodine. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Ak si kurz objednáva uzavretá skupina, je možné zamerať obsah kurzu aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armada, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (27.5 hod) - 09.00-15.30
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 5
Minimálny vek
21 rokov (zvyčajný vekový priemer 30-55)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Skupinové kurzy 25

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Vyučovanie v malých skupinkách s maximálne 5 účastníkmi zaisťuje dynamické hodiny s vysokou mierou individuálnej pozornosti a veľký priestor na aktívnu účasť na hodine. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Ak si kurz objednáva uzavretá skupina, je možné zamerať obsah kurzu aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armada, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 lekcií týždenne (23 hod) - 09.00-14.35
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 5
Minimálny vek
21 rokov (zvyčajný vekový priemer 30-55)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Skupinové kurzy 20

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Vyučovanie v malých skupinkách s maximálne 5 účastníkmi zaisťuje dynamické hodiny s vysokou mierou individuálnej pozornosti a veľký priestor na aktívnu účasť na hodine. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Ak si kurz objednáva uzavretá skupina, je možné zamerať obsah kurzu aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armada, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min) - 09.00-13.00
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 5
Minimálny vek
21 rokov (zvyčajný vekový priemer 30-55)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Skupinové kurzy 15

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Vyučovanie v malých skupinkách s maximálne 5 účastníkmi zaisťuje dynamické hodiny s vysokou mierou individuálnej pozornosti a veľký priestor na aktívnu účasť na hodine. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Ak si kurz objednáva uzavretá skupina, je možné zamerať obsah kurzu aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armada, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 lekcií týždenne (13 hod 45 min) - 13.45-16.45
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 5
Minimálny vek
21 rokov (zvyčajný vekový priemer 30-55)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Individuálne lekcie 35

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Individuálne vyučovanie je ideálnou možnosťou zacieliť kurz presne na tie oblasti jazyka a profesionálnych zručností, ktoré účastník potrebuje vzhľadom na svoje osobné a kariérne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing. Obsah kurzu môže byť cielený aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armáda, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
35 lekcií týždenne (32 hod) - 09.00-16.45
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
21 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Individuálne lekcie 30

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Individuálne vyučovanie je ideálnou možnosťou zacieliť kurz presne na tie oblasti jazyka a profesionálnych zručností, ktoré účastník potrebuje vzhľadom na svoje osobné a kariérne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing. Obsah kurzu môže byť cielený aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armáda, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (27.5 hod) - 09.00-15.30
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
21 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Individuálne lekcie 25

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Individuálne vyučovanie je ideálnou možnosťou zacieliť kurz presne na tie oblasti jazyka a profesionálnych zručností, ktoré účastník potrebuje vzhľadom na svoje osobné a kariérne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing. Obsah kurzu môže byť cielený aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armáda, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
25 lekcií týždenne (23 hod) - 09.00-14.35
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
21 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Individuálne lekcie 20

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Individuálne vyučovanie je ideálnou možnosťou zacieliť kurz presne na tie oblasti jazyka a profesionálnych zručností, ktoré účastník potrebuje vzhľadom na svoje osobné a kariérne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing. Obsah kurzu môže byť cielený aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armáda, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min) - 09.00-13.00
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
21 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Platinové kurzy – Individuálne lekcie 15

Platinové kurzy sú určené zrelým, motivovaným a ambicióznym ľuďom (zväčša vyšší a stredný manažment, profesionálne vysoko vyťažení ľudia), ktorí potrebujú dosiahnuť maximálne výsledky v obmedzenom časovom limite. Individuálne vyučovanie je ideálnou možnosťou zacieliť kurz presne na tie oblasti jazyka a profesionálnych zručností, ktoré účastník potrebuje vzhľadom na svoje osobné a kariérne potreby. Dôraz sa kladie na komunikáciu v reálnych situáciách a rozvoj slovnej zásoby. Obsah kurzu sa zostavuje vopred, na základe vopred vyplneného dotazníka. Témy na vyučovaní zahŕňajú: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulé vyjadrovanie v biznis kontexte, prezentácie, kultúrny kontext, obchodná korešpondencia, jazykový koučing. Obsah kurzu môže byť cielený aj špeciálne na profesionálne odvetvie ako napr. právo, financie, medicína, armáda, žurnalistika, administratíva, ľudské zdroje, letectvo, energetika.

Vyučovanie prebieha v exkluzívnych Platinum centrách, ktoré garantujú pokojné prostredie s nadštandarným vybavením a službami. K dispozícii sú počítače s pripojením na internet, WIFI zdarma, oPady, prístup k tlačiarni, kopírke. Samozrejmosťou je káva/čaj, nealko nápoje a ľahké občerstvenie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 lekcií týždenne (13 hod 45 min) - 13.45-16.45
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Elementary (A1), Pre-intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
21 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT