Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Pol dňa (zvyčajne od 9:00 do 12:30 alebo od 13:00 – 16:30) sa budete učiť angličtinu v škole, zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (4 lekcie denne, vyučovanie po - pia)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Intensive English / Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny

Kurz všeobecnej angličtiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá zvyčajne od 9:00 do 14:30 alebo od 13:00 – 18:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (6 lekcií denne, vyučovanie po - pia)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Mini Group Standard / Všeobecná angličtina v miniskupine

Maximalizujte svoje výsledky vyučovaním v malej skupinke len 6 študentov. Výhodou je, že sa môže lektor intenzívnejšie venovať každému zo študentov, môže ich lepšie spoznať a usmerniť, aby z kurzu vyťažili čo najviac. Malá skupinka dáva každému študentovi viac možností aktívne sa zapájať a na hodinách čo najviac hovoriť.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (4 lekcie denne, vyučovanie po - pia)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6, priemerne 4
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Combination English – General / Všeobecný kombinovaný kurz

Kombinácia vyučovania v skupine dá študentom možnosť precvičiť si komunikáciu so spolužiakmi z iných krajín, zatiaľ čo počas individuálnych lekcií majú výbornú príležitosť pracovať na presne určených témach a oblastiach, ktoré potrebujú vylepšiť. Individuálne lekcie sú tiež zamerané na všeobecnú angličtinu.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine GE20 + 5 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Pracovná a obchodná angličtina

Kurz zameraný na rôzne oblasti pracovnej angličtiny a obchodnej angličtiny, ako napr. Vybavovanie telefonátov, emailová obchodná korešpondecia, prezentácie, pracovné stretnutia, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Dlhodobé kurzy 8 týždňov a viac

Každý z vyššie uvedených kurzov možno absolvovať aj dlhodobo. Kurzy v trvaní 8 týždňov a dlhšie sú cenovo výhodnejšie a výrazne pri nich ušetríte. Ak uvažujete nad 6 alebo 7 týždňovým kurzom a čas vám to dovolí, odporúčame nechať si vypracovať aj cenovú ponuku na 8 týždňový kurz, ktorý môže celkovo stáť menej.


Príprava na medzinárodné skúšky

Maximalizujte svoju šancu na úspešné zvládnutie skúšky a pracujte na vašich špeciálnych potrebách vrámci individuálnych hodín.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine + 10 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
odporúča sa minimálne 12 týždňový kurz
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Mini Group Intensive / Intenzíva všeobecná angličtina v miniskupine

Ideálna alternatíva pre klientov, ktorí môžu absolvovať iba kratší kurz. Maximalizujte svoje výsledky vyučovaním v malej skupinke len 6 študentov. Výhodou je, že sa môže lektor intenzívnejšie venovať každému zo študentov, môže ich lepšie spoznať a usmerniť, aby z kurzu vyťažili čo najviac. Malá skupinka dáva každému študentovi viac možností aktívne sa zapájať a na hodinách čo najviac hovoriť. Vrámci popoludňajšej konverzácie v malej skupinke dostanete priestor navyše a ešte lepšie si precvičíte jazyk.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 Lekcií týždenne (6 lekcie denne, vyučovanie po - pia)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6, priemerne 4
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Combination English – Intensive / Intenzívny kombinovaný kurz všobecnej angličtiny

Intenzívnejšia kombinácia vyučovania v skupine dá študentom možnosť precvičiť si komunikáciu so spolužiakmi z iných krajín a 10 individuálnych lekcií. Počas individuálneho vyučovania majú študenti výbornú príležitosť pracovať na presne určených témach a oblastiach, ktoré potrebujú vylepšiť. Individuálne lekcie sú tiež zamerané na všeobecnú angličtinu.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine GE20 + 10 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Beginner (A1), Elementary (A1 - A2), Pre-intermediate (A2 - B1), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Pracovná a obchodná angličtina – Intenzívny kurz

Intenzívny kurz zameraný na rôzne oblasti pracovnej angličtiny a obchodnej angličtiny, ako napr. Vybavovanie telefonátov, emailová obchodná korešpondecia, prezentácie, pracovné stretnutia, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodnú skúšku IELTS

IELTS (International English Language Testing System) je celosvetovo najpopulárnejšia skúška z angličtiny. Skúšku uznáva viac než 10 tisíc inštitúcií, vrátane vládnych, akademických a personálnych. IELTS je certifikát užitočný ak chcete žiť, študovať a pracovať kdekoľvek na svete. Zároveň je certifikát IELTS jediným testom z anglického jazyka akceptovaný na účely emigrácie, a to do všetkých krajín, ktoré vyžadujú doklad o ovládaní angličtiny.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodné skúšky TOEFL

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je skúška organizovaná ETS (Educational Testing Service), neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone, USA.TOEFL certifikát akceptuje viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách sveta. Certifikát TOEFL sa vyžaduje aj od uchádzačov o vysokoškolské štúdium v anglofónnych krajinách, ale aj v mnohých európskych krajinách. Uznávajú ho aj v Ázii: v Hong Kongu, Singapúre, Japonsku a Kórei.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine + 5 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
odporúča sa minimálne 12 týždňový kurz
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Cambridge FCE (First Certificate in English)

Skúška FCE je najviac absolvovanou Cambridge skúškou. Je akceptovaná aj ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni B2 (upper-intermediate). Je určená ľuďom, ktorí potrebujú mať oficiálny doklad o úrovni ovládania jazyka v písanej a hovorenej forme na úrovni pokročilý (upper-intermediate) pre pracovné a / alebo študijné účely.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine + 5 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
odporúča sa minimálne 12 týždňový kurz
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Cambridge CAE (Certification in Advanced English)

Certifikát CAE akceptuje viac než 3000 zamestnávateľov, univerzít, fakúlt, vládnych inštitúcií a iných organizácií po celom svete. Akceptujú ho všade, kde sa vyžaduje vysoká úroveň angličtiny. CAE certifikát sa vyžaduje na zahraničných univerzitách v USA, Kanade a v Austrálii a preukazuje, že študent zvládne štúdium v cudzom jazyku. Zároveň je uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni C1.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine + 5 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
odporúča sa minimálne 12 týždňový kurz
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Cambridge CPE (Certification of Proficiency in English)

CPE predstavuje najvyššiu úroveň skúšok a dokladuje schopnosť komunikovať v anglickom jazyku na úrovni rodného jazyka. Súčasťou je ovládanie odbornej terminológie a ovládanie jemných jazykových nuáns. Skúška CPE je  uznávaná aj ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni C2.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine + 5 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
odporúča sa minimálne 12 týždňový kurz
Počet študentov v triede
maximálne 12, priemerne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
pred nástupom na kurz

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT