Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English 20 / Všeobecná angličtina

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Semi-Intenzívna angličtina 24

Intenzívnejšie vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Doobeda sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
24 lekcií týždenne (18 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny

Kurz všeobecnej angličtiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá od 9:00 do 14:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina + Gastronómia

Kanada je známa svojou rozmanitou kuchyňou ovplyvnenou mnohými kultúrami a národnosťami, ktoré tu priateľsky spolunažívajú. Ak sa chcete
Okrem angličtiny zdokonaliť aj v príprave rôznych delikates medzinárodnej kuchyne a obohatiť svoju slovnú zásobu v oblasti gastronómie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 2 lekcie gastronómie (5 hodín týždenne)
Dĺžka lekcie
45 minút; 1 lekcia gastronómie = cca 2.5 hodiny (možno sa zúčastniť popoludňajších, večerných alebo víkendových lekcií. Lekcie organizuje miestna spoločnosť.)
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Any level
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15 (lekcie angličtiny)
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

English in the City / Angličtina v meste

Učenie zážitkovou formou. Dynamický kurz, ktorý je bránou k praktickému používaniu angličtiny. Okrem klasického vyučovania v triede absolvujete každý týždeň 10 lekcií na rôznych zaujímavých miestach v danej destinácii. Učíte sa autenticky, prirodzene, pri komunikácii s miestnymi ľuďmi a zároveň spoznávate krásy mesta, pamiatky a zúčastňujete sa aktivít v okolí. Lekcie v triede sú dopĺňané tematickými lekciami v teréne: napr. Obchodná angličtina – spoznávanie miestnych podnikov, Umenie a kultúra – návšteva miestnych múzeí, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod) = 20 lekcií všeobecnej angličtiny + 10 lekcií vonku v meste a okolí
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Semi-Intenzívny akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
24 lekcií týždenne (18 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

General French / Všeobecná francúzština 20

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť francúzštinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej francúzštiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Semi-Intensive French / Semi-Intenzívna francúzština 24

Intenzívnejšie vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Doobeda sa budete učiť francúzštinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej francúzštiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
24 lekcií týždenne (18 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Intensive French / Intenzívna francúzština 30

Kurz všeobecnej francúzštiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá od 9:00 do 14:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov (v sezóne 16 Jún - 26 Aug 18 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Francúzština na pracovné účely

Kurz, ktorý vás pripraví na medzinárodnú kariéru. Študenti sa učia komunikovať v rôznych situáciách, ktoré vznikajú na pracovisku. Hlavným cieľom je získať plynulosť a istotu vo vyjadrovaní, schopnosť vyjadriť sa v rôznych situáciách na pracovisku. Tento kurz vás pripraví na efektívne fungovanie v moderných podmienkach globálnych spoločností.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod) = 20 lekcií všeobecnej franc. + 10 lekcií obchodnej franc.
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Mierne pokročílí (pre-intermediate) - pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov (v sezóne 16 Jún - 26 Aug 18 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Akademický program – dlhodobé štúdium

Program dlhodobého štúdia pre študentov, ktorí sa rozhodli úplne sa ponoriť do jazyka a objaviť nekonečné možnosti, ktoré takýto pobyt ponúka. Dlhodobé štúdium a život vo vybranej krajine vám otvorí nové obzory, prinesie množstvo zážitkov a skúseností a v neposlednom rade získate úplne iný pohľad na štúdium francúzštiny. Budete sa priebežne zlepšovať, obohacovať si slovnú zásobu, skúšať si svoje schopnosti v praxi a budovať si sebavedomie v používaní jazyka. Lektori vás budú priebežne sledovať, viesť a dávať vám spätnú väzbu, aby ste vedeli na čom pracovať usilovnejšie.Špeciálne workshopy EC vám budú dávať ďalšiu možnosť kontinuálne pracovať na vybraných témach a oblastiach.


Akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Semi-Intenzívny akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
24 lekcií týždenne (18 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Intensive akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov (v sezóne 16 Jún - 26 Aug 18 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Akademický program – dlhodobé štúdium

Program dlhodobého štúdia pre študentov, ktorí sa rozhodli úplne sa ponoriť do jazyka a objaviť nekonečné možnosti, ktoré takýto pobyt ponúka. Dlhodobé štúdium a život vo vybranej krajine vám otvorí nové obzory, prinesie množstvo zážitkov a skúseností a v neposlednom rade získate úplne iný pohľad na štúdium angličtiny. Budete sa priebežne zlepšovať, obohacovať si slovnú zásobu, skúšať si svoje schopnosti v praxi a budovať si sebavedomie v používaní jazyka. Lektori vás budú priebežne sledovať, viesť a dávať vám spätnú väzbu, aby ste vedeli na čom pracovať usilovnejšie.Špeciálne workshopy EC vám budú dávať ďalšiu možnosť kontinuálne pracovať na vybraných témach a oblastiach.


Intensive Akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Pobyt na farme

Jedinečná skúsenosť života a práce na kanadskej farme v Alberte, Ontariu alebo Quebecu. Spojte kurz angličtiny alebo francúzštiny s agroturistikou.
Bývať budete priamo na farme a budete sa zúčastňovať každodenného života spolu s hostiteľskou rodinou. Ide zväčša o malé rodinné farmy, ktoré kombinujú pestovanie ovocia a zeleniny, chovajú rôzne domáce zvieratá a dobytok, prípadne majú menší vinohrad s produkciou miestneho vína. Študednti pomáhajú napríklad s prácou v záhrade, zberom úrody, starostlivosťou o zvieratá a kŕmením, údržbou a upratovaním. Upozorňujeme, že ide o neplatenú a fyzicky náročnú prácu. V prípade záujmu pošleme detailné informácie o programme a požiadavky na uchádzačov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Mierne pokročilí (Pre-intermediate) až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Bilingválne štúdium: angličtina + francúzština

Jedinečná skúsenosť života a práce na kanadskej farme v Alberte, Ontariu alebo Quebecu. Spojte kurz angličtiny alebo francúzštiny s agroturistikou.
Bývať budete priamo na farme a budete sa zúčastňovať každodenného života spolu s hostiteľskou rodinou. Ide zväčša o malé rodinné farmy, ktoré kombinujú pestovanie ovocia a zeleniny, chovajú rôzne domáce zvieratá a dobytok, prípadne majú menší vinohrad s produkciou miestneho vína. Študednti pomáhajú napríklad s prácou v záhrade, zberom úrody, starostlivosťou o zvieratá a kŕmením, údržbou a upratovaním. Upozorňujeme, že ide o neplatenú a fyzicky náročnú prácu. V prípade záujmu pošleme detailné informácie o programme a požiadavky na uchádzačov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 alebo 30 lekcií týždenne (15 alebo 22.5 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Mierne pokročilí až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Francúzšina + Gastronómia

Kanada je známa svojou rozmanitou kuchyňou ovplyvnenou mnohými kultúrami a národnosťami, ktoré tu priateľsky spolunažívajú. Ak sa chcete okrem francúzštiny zdokonaliť aj v príprave rôznych delikates medzinárodnej kuchyne a obohatiť svoju slovnú zásobu v oblasti gastronómie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 2 lekcie gastronómie (5 hodín týždenne)
Dĺžka lekcie
45 minút; 1 lekcia gastronómie = cca 2.5 hodiny (možno sa zúčastniť popoludňajších, večerných alebo víkendových lekcií. Lekcie organizuje miestna spoločnosť.)
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15 (lekcie francúzštiny)
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Pobyt na farme

Jedinečná skúsenosť života a práce na kanadskej farme v Alberte, Ontariu alebo Quebecu. Spojte kurz angličtiny alebo francúzštiny s agroturistikou.
Bývať budete priamo na farme a budete sa zúčastňovať každodenného života spolu s hostiteľskou rodinou. Ide zväčša o malé rodinné farmy, ktoré kombinujú pestovanie ovocia a zeleniny, chovajú rôzne domáce zvieratá a dobytok, prípadne majú menší vinohrad s produkciou miestneho vína. Študenti pomáhajú napríklad s prácou v záhrade, zberom úrody, starostlivosťou o zvieratá a kŕmením, údržbou a upratovaním. Upozorňujeme, že ide o neplatenú a fyzicky náročnú prácu. V prípade záujmu pošleme detailné informácie o programe a požiadavky na uchádzačov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Mierne pokročilí až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Bilingválne štúdium: angličtina + francúzština

V Montreale máte možnosť študovať angličtinu aj francúzštinu súčasne v unikátnom prostredí a s výnimočnou flexibilitou. Ponorte sa do kozmopolitnej kultúry najväčšieho bilingválneho mesta na svete. Počas kurzu budete študovať oba jazyky, pričom si môžete vybrať, na ktorý jazyk chcete dať väčší dôraz. Počas voľna potom môžete v meste trénovať oba jazyky podľa vlastného výberu. Pri ubytovaní v rodine si možno vybrať, či uprednostníte anglicky alebo francúzsky hovoriacu rodinu.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 alebo 30 lekcií týždenne (15 alebo 22.5 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Mierne pokročilí až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT