Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie. Cestujete vrámci programu ESTA (formulár vypňujete online).

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Semi-Intensive English 24

Intenzívnejšie vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny, pričom pobyt možno stale absolvovať vrámci programu ESTA. Doobeda sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
24 lekcií týždenne (18 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Intensive English / Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny

Kurz všeobecnej angličtiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá od 9:00 do 14:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie. Na tento kurz sú potrebné študentské víza a absolvovanie pohovoru na ambasáde USA v Bratislave. Zároveň sa celková cena navýši o vízový poplatok (cca 120 EUR) a sevis poplatok vo výške 200 USD. Všetky vízové poplatky sa zasielajú priamo na účet príslušných inštitúcií v USA.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina na pracovisku / English for Work

Kurz, ktorý vás pripraví na medzinárodnú kariéru. Študenti sa učia komunikovať v rôznych situáciách, ktoré vznikajú na pracovisku. Hlavným cieľom je získať plynulosť a istotu vo vyjadrovaní, schopnosť vyjadriť sa v rôznych situáciách na pracovisku. Tento kurz vás pripraví na efektívne fungovanie v moderných podmienkach globálnych spoločností.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod) = 20 lekcií všeobecnej angličtiny + 10 lekcií obchodnej angličtiny
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Mierne pokročílí (pre-intermediate) - pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

English in the City / Angličtina v meste

Učenie zážitkovou formou. Dynamický kurz, ktorý je bránou k praktickému používaniu angličtiny. Okrem klasického vyučovania v triede absolvujete každý týždeň 10 lekcií na rôznych zaujímavých miestach v danej destinácii. Učíte sa autenticky, prirodzene, pri komunikácii s miestnymi ľuďmi a zároveň spoznávate krásy mesta, pamiatky a zúčastňujete sa aktivít v okolí. Lekcie v triede sú dopĺňané tematickými lekciami v teréne: napr. Obchodná angličtina – spoznávanie miestnych podnikov, Umenie a kultúra – návšteva miestnych múzeí, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod) = 20 lekcií všeobecnej angličtiny + 10 lekcií vonku v meste a okolí
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
24 lekcií týždenne (18 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Intenzívny Akademický semester/rok

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Low Intermediate - pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
24 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodné skúšky Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom EC získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a EC online portál ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.


Akademický program – dlhodobé štúdium

Program dlhodobého štúdia pre študentov, ktorí sa rozhodli úplne sa ponoriť do jazyka a objaviť nekonečné možnosti, ktoré takýto pobyt ponúka. Dlhodobé štúdium a život vo vybranej krajine vám otvorí nové obzory, prinesie množstvo zážitkov a skúseností a v neposlednom rade získate úplne iný pohľad na štúdium angličtiny. Budete sa priebežne zlepšovať, obohacovať si slovnú zásobu, skúšať si svoje schopnosti v praxi a budovať si sebavedomie v používaní jazyka. Lektori vás budú priebežne sledovať, viesť a dávať vám spätnú väzbu, aby ste vedeli na čom pracovať usilovnejšie.Špeciálne workshopy EC vám budú dávať ďalšiu možnosť kontinuálne pracovať na vybraných témach a oblastiach.


Príprava na medzinárodnú skúšku – Cambridge (FCE, First Certificate in English) – 20 lekcií týždenne

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
11 týždňov – 02.01. – 16.03.2018 (Skúška: 16.03. 2018)
12 týždňov – 19.03. – 08.06. 2018 (Skúška: 12.06. 2018)
8 týždňov – 02.07. – 24.07.2018 (Skúška: 23.08.2018)
4 týždne – 30.07.- 24.08.2018 (Skúška: 23.08. 2018)
12 týždňov – 10.09. – 30.11. 2018 (Skúška: 04.12.2018)
Vhodné pre úroveň
11 týždňov - Intermediate
12 týždňov - Intermediate
8 týždňov - Upper Intermediate
4 týždne - Pre-Advanced
12 týždňov – Intermediate
Minimálna dĺžka kurzu
4, 8, 11, 12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodnú skúšku – Cambridge (CAE, Certificate in Advanced English) – 20 lekcií týždenne

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
11 týždňov – 02.01. – 16.03. 2018 (Skúška: 17 Mar 2018)
12 týždňov – 19.03. – 08.06.2018 (Skúška: 13 Jun 2018)
8 týždňov – 02.07. – 24.08. 2018 (Skúška: 24 Aug 2018)
4 týždne – 30.07. - 24 Aug 2018 (Skúška: 24 Aug 2018)
12 týždňov – 10.09. – 30.11.2018 (Skúška: 05 Dec 2018)
Vhodné pre úroveň
11 týždňov - Pre-Advanced
12 týždňov - Pre-Advanced
8 týždňov - Pre-Advanced
4 týždne - Advanced
12 týždňov - Pre-Advanced
Minimálna dĺžka kurzu
4, 8, 11, 12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodnú skúšku – Cambridge (CPE, Certificate of Proficiency in English) – 20 lekcií týždenne

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
10 týždňov – 02.01. – 09.03. 2018 (Skúška: 10 Mar 2018)
12 týždňov – 19.03. – 08.06. 2018 (Skúška: 14 Jún 2018)
12 týždňov – 10.09. – 30.12. 2018 (Skúška: 06 Dec 2018)
Vhodné pre úroveň
10 týždňov - Advanced
12 týždňov - Advanced
Minimálna dĺžka kurzu
10 alebo 12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodnú skúšku – Cambridge (FCE, First Certificate in English) – intenzívny kurz

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
11 týždňov - 02 Jan - 16 Mar 2018 (Skúška: 16 Mar 2018)
12 týždňov - 19 Mar - 08 Jun 2018 (Skúška: 23 Jun 2018)
8 týždňov - 02 Jul - 24 Aug 2018 (Skúška: 23 Aug 2018)
4 týždne - 30 Jul - 24 Aug 2018 (Skúška : 23 Aug 2018)
12 týždňov - 10 Sep - 30 Nov 2018 (Skúška: 04 Dec 2018)
Vhodné pre úroveň
11 týždňov - Intermediate
12 týždňov - Intermediate
8 týždňov - Upper Intermediate
4 týždňov - Pre-Advanced
12 týždňov - Intermediate
Minimálna dĺžka kurzu
4, 8, 11, 12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov (v sezóne 16 Jún - 26 Aug 18 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodnú skúšku – Cambridge (CAE, Certificate in Advanced English) – intenzívny kurz

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
11 týždňov – 02.01. – 16.03. 2018 (Skúška: 17.3.2018)
12 týždňov – 19.03. – 08.6. 2018 (Skúška: 13.06. 2018
)8 týždňov – 02.07. – 24.08. 2018 (Skúška: 24.08. 2018)
4 týždne – 30.07. – 24.08. 2018 (Skúška: 24.08. 2018)
12 týždňov – 10.09. – 30.11.2018 (Skúška 05.12. 2018)
Vhodné pre úroveň
11 týždňov - Pre-Advanced
12 týždňov - Pre-Advanced
8 týždňov - Pre-Advanced
4 týždne - Advanced
12 týždňov - Pre-Advanced
Minimálna dĺžka kurzu
4, 8, 11, 12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov (v sezóne 16 Jún - 26 Aug 18 rokov)
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Príprava na medzinárodnú skúšku – Cambridge (CPE, Certificate of Proficiency in English) – intenzívny kurz

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
10 týždňov – 02.01. – 09.03. 2018 (Skúška: 10.03. 2018)
12 týždňov – 19.03. – 08.06. 2018 (Skúška: 14.06. 2018)
12 týždňov – 10.09. – 30.11.2018 (Skúška: 06.12. 2018)
Vhodné pre úroveň
10 týždňov - Advanced
12 týždňov - Advanced
Minimálna dĺžka kurzu
10 - 12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

Angličtina + Surfovanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hod.) + 5 lekcií surfovania (7.5 hod.) alebo
24 lekcií týždenne (18 hod.) + 5 lekcií surfovania (7.5 hod.) alebo
30 lekcií týždenne (22.5 hod.) + 5 lekcií surfovania (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
online pred nástupom na kurz

California’ Dreamin

Vzrušujúci jazykovo – poznávací road trip, počas ktorých sa budete venovať štúdiu angličtiny a zároveň budete objavovať zaujímavosti, prírodné krásy a známe atrakcie v troch preslávených mestých severnej Ameriky. Strávite 3 týždne v San Diegu, 2 týždne v Los Angeles a 1 týždeň v San Franciscu.

Kliknite pre detailný popis programu.


Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT