Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

Všeobecná španielčina 10 lekcií/týždeň

Kurz, ktorý sa dá zvoliť ako samostatný alebo ako doplnkový k inému kurzu za účelom zvýšenia rozsahu vyučovania. Kurz je zameraný prioritne na komunikáciu a na obohacovanie a rozširovenie slovnej zásoby všeobecnej španielčiny. Počas kurzu sa budete venovať aj gramatike, počúvaniu, písaniu a čítaniu. Ak si tento kurz zvolíte ako hlavný kurz, budete mať zároveň dosť času na objavovanie a spoznávanie krajiny a mesta a jeho pamiatok a atrakcií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
Maximálne 10
Minimálny vek
14 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Intenzívny 20 lekcií/týždeň

Tento kurz odporúčame záujemcom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť španielčinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej španielčiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
Maximálne 10
Minimálny vek
14 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Intenzívny 25 lekcií/týždeň

Španielčina v rozsahu 25 lekcií týždenne kombinuje týždenne 20 interaktívnych lekcií všeobecnej španielčiny a 5 lekcií konverzácie. Na hodinách všeobecnej španielčiny sa budete venovať rozvíjaniu všetkých základných jazykových zručností ako čítanie, písanie, počúvanie a samozrejme konverzácia. Cieľom je zvýšenie plynulosti a istoty v používaní jazyka. Na doplnkových hodinách sa budete venovať najmä diskusiám a témy sú zamerané na španielsku kultúru, literatúru, históriu, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine + 5 konverzácia a kultúra
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
Maximálne 10
Minimálny vek
14 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Super-intenzívny 30 lekcií/týždeň

Intenzívny kurz španielčiy pripravený pre ambicióznych a cieľavedomých študentov, ktorí chcú vidieť rýchle a intenzívne pokroky. Na 20 hodinách všeobecnej španielčiny sa budete venovať rozvíjaniu všetkých základných jazykových zručností ako čítanie, písanie, počúvanie a samozrejme konverzácia. Cieľom je zvýšenie plynulosti a istoty v používaní jazyka. Na 5 doplnkových hodinách sa budete venovať najmä diskusiám a témy sú zamerané na španielsku kultúru, literatúru, históriu, atď. Individuálne lekcie sú zamerané presne na individuálne požiadavky a potreby každého študenta. Túto časť kurzu si možno doslova ušiť na mieru a vyťažiť tak z neho maximum.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 v skupine + 5 konverzácia a kultúra + 5 individuálnych lekcií
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
Maximálne 10
Minimálny vek
14 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Príprava na skúšku DELE 20 lekcií/týždeň

DELE (Diplom o ovládaní španielčiny ako cudzieho jazyka) na úrovni A1 – C2 MCER, je medzinárodne uznávaná skúška španielčiny, ktorú organizuje Istituto Cervantes v mene španielskeho ministerstva školstva, kultúry a športu. ENFOREX školy sú známe vysokou úspešnosťou svojich študentov na skúške (95%). Lektori sú špeciálne vyškolení a kombinujú všeobecnú španielčinu s detailnou a cielenou prípravou na skúšku. Súčasťou sú aj cvičné testy, na základe ktorých vám váš lektor vie dať spätnú väzbu a odporúčanie na ktorú oblast sa potrebujete zamerať a posilniť pre úspešné absolvovanie skúšky.

Presné dátumy skúšok a ceny za skúšku na vyžiadanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 Group DELE per week
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
2 alebo 4 týždne pred oficiálnym termínom skúšky
2 týždne: 28.jan, 25 Mar, 13 Máj, 1 Júl, 2 Sep, 23 Sep, 11 Nov 2019
4 týždne: 14 Jan, 11 Mar, 29 April, 17 Jún, 19 Aug, 9 Sep, 28 Okt 2019.
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
2 alebo 4 týždne
Počet študentov v triede
Minimálne 3 – Maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Príprava na skúšku SIELE 20 lekcií / týždeň

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) je skúška vyvinutá len nedávno a slúži na otestovanie vedomostí zo španielčiny v digitálnom formáte. Skúška odráža rôznorodosť španielčiny používanej v rôznych krajinách sveta, nuansy slovnej zásoby a frázy typické pre jednotlivé krajiny a regióny. Výsledky testu sa uvádzajú v rozmedzí úrovní A1 – C2 podľa MCER. Skúšku je možné robiť komplexne alebo po častiach: čítanie, písanie, počúvanie a konverzácia, každá sekcia za 250 bodov, celkové skóre 1000 bodov. Certifikát získaný vykonaním tejto skúšky je platný 2 roky. Výhodou je, že skúšku možno absolvovať kedykoľvek a doručenie výsledkov je garantované do 3 týždňov. Skúška je zastrešená autonómnou univerzitou Mexico, Instituto Cervantes, Univerzitou Buenos Aires a univerzitou Salamanca.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
Minimálne 3 – Maximálne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
Online

Príprava na skúšku z obchodnej španielčiny

Kurz je pripravený špeciálne pre študentov, ktorí pri svojej práci používajú španielčinu a potrebujú sa zdokonaliť v oblastiach ako obchodná komunikácia, príprava prezentácie, obchodné rokovanie, ekonomicko – právna komunikácia, atd. Počas vyučovania sa pracuje s autentickými textami ako sú odborné články, prepisy emailovej komunikácie, zmluvy, profesionálne prezentácie a obchodné periodiká, ktoré obsahujú potrebnú slovnú zásobu a frazeológiu. Príklad tém, ktorými san a kurze študenti zaoberajú: obchodný a finančný manažment v Španielsku, obchodné vzťahy, španielske bankovníctvo, marketing a reclama, medzinárodný obchod, burza cenných papierov, cestovný ruch, španielsky trh práce, daňová legislatíva, španielsko a EU.

Na skúšku sa možno prihlásiť po absolvovaním min. 4 týždňového kurzu

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 skupinových lekcií
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Upper Intermediate (B2) - Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
Minimálne 3 – Maximálne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Príprava na skúšku DELE 30 lekcií/týždeň

DELE (Diplom o ovládaní španielčiny ako cudzieho jazyka) na úrovni A1 – C2 MCER, je medzinárodne uznávaná skúška španielčiny, ktorú organizuje Istituto Cervantes v mene španielskeho ministerstva školstva, kultúry a športu. ENFOREX školy sú známe vysokou úspešnosťou svojich študentov na skúške (95%). Lektori sú špeciálne vyškolení a kombinujú všeobecnú španielčinu s detailnou a cielenou prípravou na skúšku. Súčasťou sú aj cvičné testy, na základe ktorých vám váš lektor vie dať spätnú väzbu a odporúčanie na ktorú oblast sa potrebujete zamerať a posilniť pre úspešné absolvovanie skúšky.

Presné dátumy skúšok a ceny za skúšku na vyžiadanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
Doplnkových 10 individuálnych prípravných lekcií DELE ku kurzu Intensive 20
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
Minimálne 3 – Maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Program pre študentov s prestávkou medzi strednou a vysokou školou

Špeciálny kurz pre študentov, ktorý ukončili stredoškolské štúdium a chcú si vziať ročnú prestávku a naplno sa venovať štúdiu španielčiny. Tento program v sebe spája nielen štúdium samotné, ale aj zahŕňa aj mimoškolské aktivity, je plný dobrodružstva a nových zážitkov. Vďaka dlhodobému pobytu sú študenti úplne ponorení do španielskeho jazyka a kultúry, čo je najlepší spôsob ako získať sebaistotu a plynulosť v používaní jazyka.

Na výber z 19 destinácií v Španielsku a Kostarike, Mexiku, Ekvádore, Peru, Guatemale a Bolívii.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií španielčiny
+ 1 celodenný výlet počas víkendu každé 4 týždne
+ 2 týždne DELE/SIELE prípravné lekcie + 1 x 60 min individuálna konzultácia s lektorom každé 4 týždne
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
12, 24 alebo 32 týždňov
Počet študentov v triede
Maximálne 8
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Španielčina pre študentov vo veku 30+

Tento kurz odporúčame záujemcom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Kurz je špeciálne určený pre vekovú kategóriu 30 rokov a viac a zameriava san a ambicióznych, cieľavedomých študentov. Ráno sa budete učiť španielčinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej španielčiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne + 2 celovíkendové exkurzie
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
Každý pondelok júl - aug
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň, maximum 2 týždne
Počet študentov v triede
Minimálne 3 – Maximálne 10
Minimálny vek
30 rokov
Vstupný test
V prvý deň v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT