Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

Intenzívny 15

Tento kurz odporúčame záujemcom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 sa budete učiť španielčinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej španielčiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 lekcií/týždeň (13 hod 45 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intenzívna španielčina 20

Tento kurz odporúčame záujemcom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno sa budete učiť španielčinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej španielčiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií/týždeň (18 hod 20 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intenzívna španielčina 25

Španielčina v rozsahu 25 lekcií týždenne kombinuje týždenne 20 interaktívnych lekcií všeobecnej španielčiny a 5 lekcií konverzácie. Na hodinách všeobecnej španielčiny sa budete venovať rozvíjaniu všetkých základných jazykových zručností ako čítanie, písanie, počúvanie a samozrejme konverzácia. Cieľom je zvýšenie plynulosti a istoty v používaní jazyka. Na doplnkových hodinách sa budete venovať najmä diskusiám a témy sú zamerané na španielsku kultúru, literatúru, históriu, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min) + 5 konverzácia a kultúra (4hod 35 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku SIELE

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) je skúška vyvinutá len nedávno a slúži na otestovanie vedomostí zo španielčiny v digitálnom formáte. Skúška odráža rôznorodosť španielčiny používanej v rôznych krajinách sveta, nuansy slovnej zásoby a frázy typické pre jednotlivé krajiny a regióny. Výsledky testu sa uvádzajú v rozmedzí úrovní A1 – C2 podľa MCER. Skúšku je možné robiť komplexne alebo po častiach: čítanie, písanie, počúvanie a konverzácia, každá sekcia za 250 bodov, celkové skóre 1000 bodov. Certifikát získaný vykonaním tejto skúšky je platný 2 roky. Výhodou je, že skúšku možno absolvovať kedykoľvek a doručenie výsledkov je garantované do 3 týždňov. Skúška je zastrešená autonómnou univerzitou Mexico, Instituto Cervantes, Univerzitou Buenos Aires a univerzitou Salamanca.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií (18 hod 20 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku DELE

DELE (Diplom o ovládaní španielčiny ako cudzieho jazyka) na úrovni A1 – C2 MCER, je medzinárodne uznávaná skúška španielčiny, ktorú organizuje Istituto Cervantes v mene španielskeho ministerstva školstva, kultúry a športu. ENFOREX školy sú známe vysokou úspešnosťou svojich študentov na skúške (95%). Lektori sú špeciálne vyškolení a kombinujú všeobecnú španielčinu s detailnou a cielenou prípravou na skúšku. Súčasťou sú aj cvičné testy, na základe ktorých vám váš lektor vie dať spätnú väzbu a odporúčanie na ktorú oblast sa potrebujete zamerať a posilniť pre úspešné absolvovanie skúšky.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
4 týždne pred termínom skúšky
Termíny skúšok DELE v roku 2019 (a požadovaná úroveň): 8 Feb (A2), 5 Apr (A1-C1), 25 Máj (A1-C2), 12 Júl (A2-C1), 13 Sep (A2), 4 Okt (A2-B2), 23 Nov (A1-C2)
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku DELE (Individuálne lekcie)

DELE (Diplom o ovládaní španielčiny ako cudzieho jazyka) na úrovni A1 – C2 MCER, je medzinárodne uznávaná skúška španielčiny, ktorú organizuje Istituto Cervantes v mene španielskeho ministerstva školstva, kultúry a športu. ENFOREX školy sú známe vysokou úspešnosťou svojich študentov na skúške (95%). Lektori sú špeciálne vyškolení a kombinujú všeobecnú španielčinu s detailnou a cielenou prípravou na skúšku. Súčasťou sú aj cvičné testy, na základe ktorých vám váš lektor vie dať spätnú väzbu a odporúčanie na ktorú oblast sa potrebujete zamerať a posilniť pre úspešné absolvovanie skúšky. Vysoká intenzita kurzu vďaka individuálnym hodinám, na ktorých sa sústredíte presne na oblasti jazyka, na ktorých potrebujete pracovať, zaručuje výbornú pripravenosť na skúšku.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 individuálnych lekcií týždenne (18 hod 20 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Kurz odbornej španielčiny (Premium)

Kurz odbornej španielčiny je určený na získavanie a rozvoj španielčiny tak všeobecnej, ako odbornej. Vybrať si možno z kurzov španielčiny pre odbory : medicína, právo a legislatíva, cestovný ruch a obchod a podnikanie. V každom odbornom kurze budete naberať slovnú zásobu a terminológiu potrebnú pre plynulú komunikáciu s kolegami, klientmi, pacientmi, atď. Na hodinách sa používajú autentické materiály, odborné časopisy, prípadové štúdie, atd. Jednotlivé odborné kurzy zahŕňajú témy ako napr. :
Španielčina v medicíne : komunikácia s pacientom, anamnéza, laboratórne postupy, anatómia, ortopédia a rehabilitácia, atď.
Španielčina v práve: analýza právnych textov a dokumentov, právnická terminológia a frazeológia, legislatívne organizácie a inštitúcie
Španielčina v cestovnom ruchu: manažment cestovného ruchu (PR, marketing, produkcia, logistika, hotely, cestovné kancelárie), trh cestovného ruchu, organizovanie stretnutí
Obchodná španielčina: obchodná spoločnosť a jej fungovanie a štruktúra, financie a bankovníctvo, obchod, marketing a reklama

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min) v skupine a 10 individuálnych lekcií (9 hod 10 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Super-intenzívna španielčina 30

Intenzívny kurz španielčiy pripravený pre ambicióznych a cieľavedomých študentov, ktorí chcú vidieť rýchle a intenzívne pokroky. Na 20 hodinách všeobecnej španielčiny sa budete venovať rozvíjaniu všetkých základných jazykových zručností ako čítanie, písanie, počúvanie a samozrejme konverzácia. Cieľom je zvýšenie plynulosti a istoty v používaní jazyka. Na 5 doplnkových hodinách sa budete venovať najmä diskusiám a témy sú zamerané na španielsku kultúru, literatúru, históriu, atď. 4 lekcie v miniskupine max 4 študentov sú zamerané presne na individuálne požiadavky a potreby každého študenta. Túto časť kurzu si možno doslova ušiť na mieru a vyťažiť tak z neho maximum.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min) + 5 konverzácia a kultúra (4 hod 35 min) + 4 miniskupinové lekcií (4 hod 35 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku SIELE (Individuálne lekcie)

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) je skúška vyvinutá len nedávno a slúži na otestovanie vedomostí zo španielčiny v digitálnom formáte. Skúška odráža rôznorodosť španielčiny používanej v rôznych krajinách sveta, nuansy slovnej zásoby a frázy typické pre jednotlivé krajiny a regióny. Výsledky testu sa uvádzajú v rozmedzí úrovní A1 – C2 podľa MCER. Skúšku je možné robiť komplexne alebo po častiach: čítanie, písanie, počúvanie a konverzácia, každá sekcia za 250 bodov, celkové skóre 1000 bodov. Certifikát získaný vykonaním tejto skúšky je platný 2 roky. Výhodou je, že skúšku možno absolvovať kedykoľvek a doručenie výsledkov je garantované do 3 týždňov. Skúška je zastrešená autonómnou univerzitou Mexico, Instituto Cervantes, Univerzitou Buenos Aires a univerzitou Salamanca. Vysoká intenzita kurzu vďaka individuálnym hodinám, na ktorých sa sústredíte presne na oblasti jazyka, na ktorých potrebujete pracovať, zaručuje výbornú pripravenosť na skúšku.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 individuálnych lekcií (18 hod 20 min)
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Španielčina pre študentov vo veku 50+

Tento kurz odporúčame záujemcom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Kurz je špeciálne určený pre vekovú kategóriu 50 rokov. Ráno sa budete učiť najmä praktickú španielčinu, ktorú môžete využiť v praktických situáciách, pri cestovaní, atd. a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej španielčiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvani

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií (18 hod 20 min) + výlety a exkurzie
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
1 Apr 2019
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
Minimum 3
Minimálny vek
50 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Zimné prázdniny v Playa Del Carmen

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií v skupine (18 hod 20 min) + 3 výlety
Dĺžka lekcie
55 minút
Nástupné termíny
1 alebo 2 týždne , November alebo December 2018 alebo 2019.
Kontaktujte nás ohľadom presných termínov.
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
Minimum 3
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Individuálne lekcie

Individuálne hodiny možno objednať ako doplnok ku kurzu alebo ako samostatný kurz. Jeho hlavnou výhodou je, že je vám ušitý priamo na telo a na vyučovaní sa budete venovať presne týmto témam a zložkám jazyka, ktoré potrebujete precvičiť a popracovať na nich. Veľkou výhodou je, že môžete postupovať vašim vlastným tempom, vracať sa k témam, ktorými si nie ste istý. Takto vyťažíte z kurzu naozaj maximum a môžete si byť istí výraznými pokrokmi.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
15 lekcií týždenne (13 hod 45 min) ALEBO
20 lekcií týždenne (18 hod 20 min) ALEBO
30 lekcií týždenne (27.5 hod)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
1
Minimálny vek
18 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT