Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina 20

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
(úplní začiatočníci každý prvý pondelok v mesiaci)
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intensive English / Intenzívna všeobecná angličtina 30

Kurz všeobecnej angličtiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá od 9:00 do 14:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
(úplní začiatočníci každý prvý pondelok v mesiaci)
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Miniskupina 20

Výhodou kurzu v skupinkách maximálne 6 študentov sa vám dostáva viac priestoru ako aj viac individuálnej pozornosti vášho lektora. Menšia skupina dáva lektorovi možnosť viesť hodiny flexibilnejšie a dynamickejšie a pracovať s jednotlivými študentami užšie. Menšia skupina je zohratejšia, lepšie si rozumie a často si dynamicky vytvára vlastné témy, ktorým sa na hodinách venuje, a preto zvyčajne postupuje rýchlejšie a pokroky sú intenzívnejšie. V malej skupinke sa často vytvoria pevnejšie väzby, spolužiaci spolu trávia aj čas mimo školy a získavajú istotu v používaní jazyka aj vo vzájomnej interakcii.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
(úplní začiatočníci každý prvý pondelok v mesiaci)
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Business English

Kurz je určený ľuďom pracujúcim vo vedúcich pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ktorí vrámci svojej práce potrebujú bežne komunikovať v angličtine. Kurz sa venuje oblastiam ako slovná zásoba a komunikácia v ekonomickej oblasti a financiách, obchode, marketing. Účastníci si precvičujú komunikačné schopnosti, trénujú si ako viesť poradu, obchodné stretnutie, firemné zasadnutie, ako pripraviť prezentáciu, obchodná korešpondencia, vypracovanie biznis plánu, a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
7 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre študentov vo veku 40+

Špeciálne pripravený tematický kurz pre študentov vo veku 40 a viac rokov, ktorí sú na vrchole kariérneho rastu. Tomu sú prispôsobené aj lekcie angličtiny a program na voľný čas.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
01.04.-12.04.; 06.05.-17.05; 3.6.-14.06.; 02.09.-13.09.; 30.09.-.11.10.2019
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
40 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Business English Plus

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Ak chcete absolvovať intenzívny kurz obchodnej a pracovnej angličtiny, je to možné vďaka dodatočným 10 lekciám týždenne.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Miniskupina Plus

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Popoludňajšia výučba všeobecnej angličtiny zameraná prednostne na konverzáciu a rozvoj slovnej zásoby.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Príprava na medzinárodnú skúšku IELTS Plus

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Počas prípravy preberiete do hĺbky gramatiku, idiomy a slovnú zásobu. Tréning spočíva aj v práci so skúškovými materiálmi z minulých skúšok, vďaka ktorým budete presne vedieť, čo vás čaká a na čo sa pripraviť. Lektori vás neustále monitorujú a sú vám schopní poskytnúť rady, na čo sa zamerať, čo precvičovať a tak maximalizovať úspešné zvládnutie skúšky.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
20 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Príprava na medzinárodnvú skúšku TOEIC Plus

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Lektori vedúci prípravné kurzy absolvovali špeciálny tréning práve na prípravu k tejto skúške. Do detailov poznajú všetky jej špecifiká a úskalia preto vás vedia pripraviť dôkladne a efektívne. Príprava zahŕňa aj nácvik skúšky v autentických podmienkach.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
20 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Angličtina na akademické účely

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Tento kurz je vhodný pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na štúdium v zahraničí. Zahŕňa jazykovú aj praktickú prípravu na to, všetko by ste mali vedieť a ovládať, ak sa chcete prihlásiť na college alebo univerzitu v zahraničí a pripraví vás na úspešné zvládnutie prijímaciích pohovorov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Lekcie konverzácie

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Doplnkový kurz, ktorý je zameraný na praktické precvičovanie jazyka, budovanie slovnej zásoby, trénovanie praktických každodenných situácií.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Vhodné pre úroveň
All levels
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Doplnkové kurzy: Lekcie výslovnosti

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Tento špeciálne pripravený kurz sa zameriava na zvládnutie správnej výslovnosti, prízvuku a intonácie v angličtine.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
4 lekcií týždenne (3 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medzinárodné skúšky Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom IELS získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola IELS ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.


Tréning pre učiteľov (CELTA)

Špeciálny kurz zameraný na pedagogických pracovníkov, ktorí vyučujú angličtinu ako cudzí jazyk na základných a stredných školách. Stretnete sa tu s učiteľmi z rôznych krajín sveta, môžete si vytvoriť zaujímavé kontakty a porovnať skúsenosti z praxe. Počas kurzu Sa budete sústrediť najmä na metodológiu výučby, osvojíte si nové, atraktívne aktivity pre študentov a získate tak cenné informácie a tipy pre svoju učiteľskú prax.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
25.03-19.04; 08.07-02.08; 07.10-01-11.2019
Vhodné pre úroveň
Expert (C2)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam FCE – First Certificate in English

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 09.03.2019; 22.06.2019; 22.08.2019; 14.12.2019

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
28.01-08.03; 13.05-21.06; 15.07-23.08; 04.11-13.12.2019
Vhodné pre úroveň
Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam CAE – Certificate in Advanced English

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 16.03.2019; 22.06.2019; 23.08.2019; 14.12.2019

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
04.02-15-03; 13.05-21.06; 15.07-23.08; 04.11-13.12.2019
Vhodné pre úroveň
Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam CPE – Certificate of Proficiency in English

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 09.03.2019; 13.06.2019; 05.12.2019

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
28.01-08.03; 06.05-14.06; 28.10-06.12.2019
Vhodné pre úroveň
Proficient (C2)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT