Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • Tento kurz je intenzívnejším variantom jazykového vzdelávania, pričom stále poskytuje dostatok času na spoločenské vyžitie a spoznávanie krajiny.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intensive English / Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií výberových predmetov ako napr. súčasné svetové témy, Angličtina pre biznis, Akademická angličtina, špeciálna príprava na skúšky TOEFL/IELTS, písanie a slovná zásoba, konverzácia a výslovnosť, idiomy, miestna kultúra, literatúra, filmové štúdie.
 • Tento kurz je najintenzívnejšou variantou jazykového vzdelávania a POZOR – Kaplan International garantuje pokroky počas intenzívno štúdia v trvaní 10 a viac týždňov. Pokiaľ sa pravidelne zúčastňujete na vyučovaní a absolvujete postupové testy a napriek tomu nerobíte pokroky a nedarí sa vám postúpiť do vyššej úrovne, Kaplan vám poskutne 4 týždne štúdia navyše zadarmo. (ponuka sa nevzťahje na ubytovanie a ďalšie služby).

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

English For Business

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie. V rámci kurzu biznis angličtiny sa tieto v jednotlivých školách líšia a podrobné informácie dostanú študenti v prvý deň vyučovania. Aj samostatnú prácu lektori starostlivo monitorujú a zaznamenávajú pokroky každého študenta.
 • 8 lekcií výberových predmetov sa venuje obchodnej angličtine a jej využitiu v praktických pracovných situáciách (obchodná korešpondencia, pracovné telefonáty a stretnutia, prezentácie, atd.)

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 8 lekcií obchodnej angl. týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medzinárodnú skúšku – IELTS – intenzívny kurz

Vyberte si kurz ak chcete:

 • Získať medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka
 • Prihlásiť sa na štúdium v UK, Írsku, Austrálii, Kanade alebo na Novom Zélande
 • Ak potrebujete pracovné víza do krajiny, ktorá vyžaduje zdokladovanie úrovne ovládania angličtiny určitým dosiahnutým skóre v skúške IELTS

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny so zameraním na skúšku IELTS v triede, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií špeciálnej prípravy na skúšku IELTS v okruhoch ako sa budú vyskytovať na samotnej skúške: písanie, čítanie, počúvanie a hovorenie. Ďalej sa študenti venujú gramatike a slovnej zásobe, ako aj stratégiám a postupom ako urobiť skúšku čo najlepšie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií všeobecnej angličtiny týždenne + 8 lekcií týždenne prípravných lekcií IELTS + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Programy dlhodobého vzdelávania Akademický semester, polrok alebo rok

Sú určené študentom, ktorí chcú dosiahnuť plynulosť v používaní jazyka za pomerne krátky čas za účelom štúdia alebo pre pracovné a kariérne potreby.

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny v triede, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.

Akademický rok General

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
8 Jan, 12 Feb, 2 Apr, 11 Jún, 23 Júl, 27 Aug, 17 Sep, 24 Sep
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
8 mesiacov (3 semestre) - (32 týždňov vyučovanie + 2-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Programy dlhodobého intenzívneho vzdelávania Akademický semester, polrok alebo rok

Sú určené študentom, ktorí chcú dosiahnuť plynulosť v používaní jazyka za pomerne krátky čas za účelom štúdia alebo pre pracovné a kariérne potreby.

GARANCIA POKROKU

Kaplan International garantuje pokroky počas intenzívno štúdia v trvaní 10 a viac týždňov. Pokiaľ sa pravidelne zúčastňujete na vyučovaní a absolvujete postupové testy a napriek tomu nerobíte pokroky a nedarí sa vám postúpiť do vyššej úrovne, Kaplan vám poskutne 4 týždne štúdia navyše zadarmo. (ponuka sa nevzťahje na ubytovanie a ďalšie služby).

Štruktúra kurzu

 • vyučovanie všeobecnej angličtiny v triede, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií výberových predmetov ako napr. písomný prejav, slovná zásoba, počúvanie, konverzácia, súčasné svetové témy, Angličtina pre biznis, akademická angličtina, špeciálna príprava na skúšky TOEFL/IELTS, písanie a slovná zásoba, konverzácia a výslovnosť, idiomy, miestna kultúra, literatúra, filmové štúdie.

Akademický semester General – 5 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
8 Jan, 12 Feb, 2 Apr, 11 Jún, 23 Júl, 27 Aug, 17 Sep, 24 Sep, 8 Okt
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
5 mesiacov (2 semestre) - (20 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický polrok General – 6 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
8 Jan, 12 Feb, 2 Apr, 11 Jún, 23 Júl, 27 Aug, 17 Sep, 24 Sep, 8 Okt
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
6 mesiacov (2 semestre) (24 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický rok Intensive

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
8 Jan, 12 Feb, 2 Apr, 11 Jún, 23 Júl, 27 Aug, 17 Sep, 24 Sep
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
8 mesiacov (3 semestre) - (32 týždňov vyučovanie + 2-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický semester Intensive – 5 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
8 Jan, 12 Feb, 2 Apr, 11 Jún, 23 Júl, 27 Aug, 17 Sep, 24 Sep, 8 Okt
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
5 mesiacov (2 semestre) - (20 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický polrok Intensive – 6 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín) + 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
8 Jan, 12 Feb, 2 Apr, 11 Jún, 23 Júl, 27 Aug, 17 Sep, 24 Sep, 8 Okt
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
6 mesiacov (2 semestre) (24 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT