Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • Tento kurz je intenzívnejšou variantou jazykového vzdelávania, pričom stale poskytuje dostatok času na spoločenské vyžitie a spoznávanie krajiny.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 7 sedení K+ (5.25 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intensive English / Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií výberových predmetov ako napr. súčasné svetové témy, Angličtina pre biznis, Akademická angličtina, špeciálna príprava na skúšky TOEFL/IELTS, písanie a slovná zásoba, konverzácia a výslovnosť, idiomy, miestna kultúra, literatúra, filmové štúdie.
 • Tento kurz je najintenzívnejšou variantou jazykového vzdelávania a POZOR – Kaplan International garantuje pokroky počas intenzívno štúdia v trvaní 10 a viac týždňov. Pokiaľ sa pravidelne zúčastňujete na vyučovaní a absolvujete postupové testy a napriek tomu nerobíte pokroky a nedarí sa vám postúpiť do vyššej úrovne, Kaplan vám poskutne 4 týždne štúdia navyše zadarmo. (ponuka sa nevzťahje na ubytovanie a ďalšie služby).

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

English For Business

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie. V rámci kurzu biznis angličtiny sa tieto v jednotlivých školách líšia a podrobné informácie dostanú študenti v prvý deň vyučovania. Aj samostatnú prácu lektori starostlivo monitorujú a zaznamenávajú pokroky každého študenta.
 • 8 lekcií výberových predmetov sa venuje obchodnej angličtine a jej využitiu v praktických pracovných situáciách (obchodná korešpondencia, pracovné telefonáty a stretnutia, prezentácie, atd.)

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 8 lekcií obchodnej angl. týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medinárodnú skúšku Cambridge (B2 First FCE) – Intenzívny kurz

Vyberte si kurz ak chcete:

 • Získať medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka
 • Ak potrebujete pracovné víza do krajiny, ktorá vyžaduje zdokladovanie úrovne ovládania angličtiny určitým dosiahnutým skóre v skúške FCE

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií špeciálnej prípravy na skúšku FCE v okruhoch ako sa budú vyskytovať na samotnej skúške: písanie, čítanie, počúvanie a hovorenie. Ďalej sa študenti venujú gramatike a slovnej zásobe, ako aj stratégiám a postupom ako urobiť skúšku čo najlepšie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne všeobecnej angličtiny (15 hodín) + 8 lekcií týždenne špeciálna príprava na skúšku (6 hodín) + 7 K+ sedení týždenne (K+ Online, K+ Clubs, prístup na K+ Online Extra (5.25 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Vyššie pokročilý (Higher Intermediate)
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medzinárodnú skúšku – IELTS – intenzívny kurz

Vyberte si kurz ak chcete:

 • Získať medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka
 • Prihlásiť san a štúdium v UK, Írsku, Austrálii, Kanade alebo na Novom Zélande
 • Ak potrebujete pracovné víza do krajiny, ktorá vyžaduje zdokladovanie úrovne ovládania angličtiny určitým dosiahnutým skóre v skúške IELTS

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny so zameraním na skúšku IELTS v triede, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá spája a  využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií špeciálnej prípravy na skúšku IELTS v okruhoch ako sa budú vyskytovať na samotnej skúške: písanie, čítanie, počúvanie a hovorenie. Ďalej sa študenti venujú gramatike a slovnej zásobe, ako aj stratégiám a postupom ako urobiť skúšku čo najlepšie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií všeobecnej angličtiny týždenne + 8 lekcií týždenne prípravných lekcií IELTS + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka (alebo utorok ak na pondelok pripadne štátny sviatok)
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický rok General

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 7 sedení K+ (5.25 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
7 Jan,1 Apr, 17 Jún, 22 Júl, 19 Aug, 16 Sep 2019
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
8 mesiacov (3 semestre) - (32 týždňov vyučovanie + 2-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický semester General – 5 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
7 Jan, 11 Feb, 18 Mar, 1 Apr, 13 Maj, 17 Jún, 22 Júl, 19 Aug, 16 Sep, 21 Sep 2019
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
5 mesiacov (2 semestre) - (20 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Programy dlhodobého intenzívneho vzdelávania Akademický semester, polrok alebo rok

Sú určené študentom, ktorí chcú dosiahnuť plynulosť v používaní jazyka za pomerne krátky čas za účelom štúdia alebo pre pracovné a kariérne potreby.

GARANCIA POKROKU

Kaplan International garantuje pokroky počas intenzívno štúdia v trvaní 10 a viac týždňov. Pokiaľ sa pravidelne zúčastňujete na vyučovaní a absolvujete postupové testy a napriek tomu nerobíte pokroky a nedarí sa vám postúpiť do vyššej úrovne, Kaplan vám poskytne 4 týždne štúdia navyše zadarmo. (ponuka sa nevzťahuje na ubytovanie a ďalšie služby).

Štruktúra kurzu

 • všeobecnej angličtiny v triede, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potrebu používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.
 • 8 lekcií výberových predmetov ako napr. písomný prejav, slovná zásoba, počúvanie, konverzácia, súčasné svetové témy, Angličtina pre biznis, akademická angličtina, špeciálna príprava na skúšky TOEFL/IELTS, písanie a slovná zásoba, konverzácia a výslovnosť, idiomy, miestna kultúra, literatúra, filmové štúdie.

Programy dlhodobého vzdelávania Akademický semester, polrok alebo rok

Sú určené študentom, ktorí chcú dosiahnuť plynulosť v používaní jazyka za pomerne krátky čas za účelom štúdia alebo pre pracovné a kariérne potreby.

Štruktúra kurzu

 • Vyučovanie všeobecnej angličtiny v triede, vyučovanie sa môže striedať ráno a popoludní. Presný rozvrh dostane študent v prvý deň školy. Vyučovanie je zamerané na rovnomerný rozvoj všetkých jazykových schopností: čítanie, písanie, porozumie hovorenému slovu a písanému textu, konverzácia, rozvíjanie slovnej zásoby a sebavedomie v používaní jazyka. Podľa potreby používajú študenti špeciálny systém výučby K+.
 • 7 sedení K+ (K+ Tools, K+ Clubs) a prístup ku K +eXtra (K+ je škála doplnkového online vzdelávania, ktoré predstavuje súčasť unikátnej metodológie Kaplan International a ktorá Spája a využíva to najlepšie z osobného kontaktu s lektorom na hodine, klasických učebníc a textov a digitálnych technológií. Integrovaný systém kníh, aplikácií, online zdrojov a hier je garanciou, že sa študenti učia rýchlejšie a kvalitnejšie.

Akademický rok Intensive

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
7 Jan,1 Apr, 17 Jún, 22 Júl, 19 Aug, 16 Sep 2019
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
8 mesiacov (3 semestre) - (32 týždňov vyučovanie + 2-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický polrok General – 6 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
7 Jan, 11 Feb, 18 Mar, 1 Apr, 13 Maj, 17 Jún, 22 Júl, 19 Aug, 16 Sep, 21 Sep 2019
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
6 mesiacov (2 semestre) (24 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický semester Intensive – 5 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
7 Jan, 11 Feb, 18 Mar, 1 Apr, 13 Maj, 17 Jún, 22 Júl, 19 Aug, 16 Sep, 21 Sep 2019
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
5 mesiacov (2 semestre) - (20 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Akademický polrok Intensive – 6 mesiacov

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)+ 8 lekcií výberových predmetov týždenne (6 hodín) + 7 sedení K+ (5.25 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
7 Jan, 11 Feb, 18 Mar, 1 Apr, 13 Maj, 17 Jún, 22 Júl, 19 Aug, 16 Sep, 21 Sep 2019
Vhodné pre úroveň
Začiatočníci až pokročilí
Minimálna dĺžka kurzu
6 mesiacov (2 semestre) (24 týždňov vyučovanie + 1-3 týždne prázdniny)
Počet študentov v triede
maximálne 15, priemerne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT