Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina 20

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka: hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Potrebné víza: ESTA

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intensive English / Intenzívna všeobecná angličtina 30

Kurz všeobecnej angličtiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá od 9:00 do 14:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Potrebné víza: študentské

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hodiny)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Business English / Obchodná angličtina

Kurz je určený ľuďom pracujúcim vo vedúcich pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ktorí vrámci svojej práce potrebujú bežne komunikovať v angličtine. Kurz sa venuje oblastiam ako slovná zásoba a komunikácia v ekonomickej oblasti a financiách, obchode, marketing. Účastníci si precvičujú komunikačné schopnosti, trénujú si ako viesť poradu, obchodné stretnutie, firemné zasadnutie, ako pripraviť prezentáciu, obchodná korešpondencia, vypracovanie biznis plánu, a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
05 Feb, 02 Apr, 04 Jun, 01 Oct 2018
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

TOEFL

Vynikajúce dosiahnuté skóre zo skúšky TOEFL je dôležité pre tých, ktorí chcú študovať na amerických univerzitách (ale napríklad aj na pobočkách amerických univerzít v Európe), ale aj na univerzitách v AUstrálii a v Británii.. Skúšku TOEFL (Test of English as a Foreign Language) uznáva vyše 8500 inštitúcií v 130 krajinách sveta. Kurz vás pripraví na oba typy skúšky : TOEFL iBT (Internetová verzia testu) a TOEFL PBT (papierová verzia testu). Pokrýva všetky zložky, ktoré sa na skúške vyžadujú: počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
1 - 4 týždne: 05 Feb - 02 Mar, 07 Máj - 01 Jún , 03 Sep - 28 Sep 2018
1 - 6 týždňov: 05 Feb - 16 Mar, 07 Máj - 15 Jún, 03 Sep - 12 Okt 2018
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Afternoon English / Popoludňajšia angličtina

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Popoludňajšia výučba všeobecnej angličtiny zameraná prednostne na konverzáciu a rozvoj slovnej zásoby. Využitte svoj čas na jazykovom pobyte a venujte sa štúdiu jazyka čo najviac.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

F1 Visa English / Angličtina pre pobyt na víza F1

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Víza F1 sú určené zahraničným študentom, ktoré chcú absolvovať akademický program alebo študovať na americkej college alebo univerzite. Cieľom tohto doplnkového kurzu je čo najlepšie pripraviť žiadateľov, aby spĺňali nároky a požiadavky na jazykovú pripravenosť.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre pilotov a leteckých dispečerov ICAO

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Doplnkový kurz, ktorý je určený najmä letcom a leteckých dispečerov (ATC). Obsahom kurzu je najmä komunikácia medzi pilotmi a dispečingom v rutinných, ale aj v neštandardných a krízových situáciách. Náplňou je slovná zásoba, frazeológia štandardnej rádiotelegrafie ako aj všeobecná angličtina. Učebné materiály sú postavené na reálne vzniknutých situáciách, pričom okrem jazykovej zložky sa účastníci oboznamujú aj s najlepšími riešeniami týchto situácií a s inovatívnymi prístupmi, ktorých najvyššou prioritou je bezpečnosť. Každý týždeň je zameraný na istý tematický okruh. Súčasťou kurzu sú aj priebežné postupové testy.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
08 Jan - 16 Mar, 02 Apr - 08 Jún, 01 Okt - 7 Dec 2018
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
10 týždňov (celkom 150 hodín inštruktáže)
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre letiskový personál

This course can be added to any core course, except Intensive English. Doplnkový kurz určený letuškám, stewardom a personálu pracujúcemu na letisku, prípadne nádejným adeptom na toto povolanie. Kurz zahŕňa všeobecnú angličtinu a angličtinu pre letiskový personal, je usporiadaný do tematických celkov podľa samotného priebehu letu: úvodná lekcia, pred odletové úkony (check – in, boarding), privítanie pasažierov na palube, bezpečnostné inštrukcie služby počas letu, možné situácie a komplikácie počas letu, zdravotné komplikácie a krízové situácie na palube lietadla, vzlietanie, pristávanie, medzipristátie a iné inštrukcie počas letu.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
3 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medzinárodné skúšky Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom IELS získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola IELS ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.


Príprava na skúšku Cambridge Exam FCE

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 14.03. – 16.03., 12.06. – 14.06., 23.08. – 24.08., 13.12. – 15.12. 2018

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
6 týždňov: 05 Feb, 07 Máj, 16 Júl, 05 Nov 2018
10 týždňov: 08 Jan , 09 Apr, 18 Jún, 08 Okt 2018
Vhodné pre úroveň
Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam CAE

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 15 Mar – 17 Mar, 13 Jún – 15 Jún, 22 Aug – 24 Aug, 14 Dec – 15 Dec 2018

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
6 týždňov: 05 Feb, 07 Máj, 16 Júl, 05 Nov 2018
10 týždňov: 08 Jan , 09 Apr, 18 Jún, 08 Okt 2018
Vhodné pre úroveň
6 týždňov - Advanced (C1)
10 týždňov - Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam CPE

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 14 Jun – 15 Jun, 06 Dec – 07 Dec 2018

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
6 týždňov: 07 Máj, 29 Okt 2018
10 týždňov: 09 Apr, 01 Okt 2018
Vhodné pre úroveň
6 týždňov - Expert (C2)
10 týždňov - Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT