Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

General English / Všeobecná angličtina

Tento kurz odporúčame klientom, ktorí chcú skombinovať vzdelávanie s oddychom a spoznávaním okolia a krajiny. Ráno od 9:00 do 12:30 sa budete učiť angličtinu a zvyšný čas môžete venovať jej precvičovaniu na výletoch a rôznych voľnočasových aktivitách so spolužiakmi. Kurz všeobecnej angličtiny sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Intensive English / Intenzívna všeobecná angličtina 30

Kurz všeobecnej angličtiny obohatený dvojhodinovkou konverzácie na rôzne témy. Kurz trvá od 9:00 do 14:30. Vhodná alternatíva, ak absolvujete kratší kurz do 4 týždňov. Počas lekcií sa rovnomerne venuje všetkým zložkám jazyka : hovorenie, čítanie, písanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Premium English – Miniskupina 20

Výhodou kurzu v skupinkách maximálne 6 študentov sa vám dostáva viac priestoru ako aj viac individuálnej pozornosti vášho lektora. Menšia skupina dáva lektorovi možnosť viesť hodiny flexibilnejšie a dynamickejšie a pracovať s jednotlivými študentami užšie. Menšia skupina je zohratejšia, lepšie si rozumie a často si dynamicky vytvára vlastné témy, ktorým sa na hodinách venuje, a preto zvyčajne postupuje rýchlejšie a pokroky sú intenzívnejšie. V malej skupinke sa často vytvoria pevnejšie väzby, spolužiaci spolu trávia aj čas mimo školy a získavajú istotu v používaní jazyka aj vo vzájomnej interakcii.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Business English / Obchodná angličtina

Kurz je určený ľuďom pracujúcim vo vedúcich pozíciách stredného a vyššieho manažmentu, ktorí vrámci svojej práce potrebujú bežne komunikovať v angličtine. Kurz sa venuje oblastiam ako slovná zásoba a komunikácia v ekonomickej oblasti a financiách, obchode, marketing. Účastníci si precvičujú komunikačné schopnosti, trénujú si ako viesť poradu, obchodné stretnutie, firemné zasadnutie, ako pripraviť prezentáciu, obchodná korešpondencia, vypracovanie biznis plánu, a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
7 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Low Cost General English / Nízkonákladová angličtina

Ak si chcete zlepšiť angličtinu, ale máte obmedzený rozpočet, využite tento špeciálne vytvorený kurz v Torbay. Učiť vás budú lektori v zácviku. Sú to profesionálni lektori angličtiny ako cudzieho jazyka, ktorí v škole absolvujú tréning a učia sa nové metódy a spôsoby výučby. Táto skúsenosť je výhodná a zaujímavá skúsenosť pre obe strany.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
30 Apr - 21 Máj, 25 Jún - 16 Júl, 30 Júl - 20 Aug, 24 Aug -17 Sep, 05 Nov -26 Nov 2018
Vhodné pre úroveň
Pre-Intermediate (A2) alebo Upper-Intermediate (B2)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 15
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre študentov vo veku 30+

Špeciálne pripravený tematický kurz pre študentov vo veku 30 a viac rokov, ktorí sú motivovaní, sústredení na maximálne využitie svojho jazykového kurzu na zdokonalenie a prácu na sebe. Tomu sú prispôsobené aj lekcie angličtiny a program na voľný čas.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (15 hodín)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
2.4. – 20.4., 6.8. – 31.8.2018
Vhodné pre úroveň
Všetky úrovne
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
30 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Business English Plus / Obchodná angličtina popoludní

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Ak chcete absolvovať intenzívny kurz obchodnej a pracovnej angličtiny, je to možné vďaka dodatočným 10 lekciám týždenne.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Premium English Plus / Popoludňajšia angličtinav miniskupine

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Popoludňajšia výučba všeobecnej angličtiny zameraná prednostne na konverzáciu a rozvoj slovnej zásoby. Využitte svoj čas na jazykovom pobyte a venujte sa štúdiu jazyka čo najviac.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 6
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medzinárodnú skúšku IELTS Plus

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Počas prípravy preberiete do hĺbky gramatiku, idiomy a slovnú zásobu. Tréning spočíva aj v práci so skúškovými materiálmi z minulých skúšok, vďaka ktorým budete presne vediet, čo vás čaká a na čo sa pripraviť. Lektori vás neustále monitorujú a sú vám schopní poskytnúť rady, na čo sa zamerať, čo precvičovať a tak maximalizovať úspešné zvládnutie skúšky.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku TOEIC Plus

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Lektori vedúci prípravné kurzy absolvovali špeciálny tréning práve na prípravu k tejto skúške. Do detailov poznajú všetky jej špecifiká a úskalia a preto vás vedia pripraviť dôkladne a efektívne. Príprava zahŕňa aj nácvik skúšky v autentických podmienkach.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Pre-Intermediate (A2), Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre lekárov

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Doplnkový popoludňajší kurz pre lekárov a zdravotníkov, ktorí si potrebujú zlepšiť angličtinu a tak sa mohli uplatniť na medzinárodnom pracovnom trhu. Cieľom tohto kurzu je dosiahnuť, aby ste vedeli plynule komunikovať s kolegami lekármi a zdravotníkmi, pacientmi a ich rodinami. Kurz je zameraný prednostne na komunikáciu a budovanie odbornej slovnej zásoby. Počas kurzu sa využívajú autentické medicínske texty napr. z odborných časopisov a literatúry, prípadové štúdie, atď.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
02 - 26 Jan, 05 - 30 Mar, 07 Máj - 01 Jún, 03 - 28 Sep, 05 - 30 Nov 2018
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina v cestovnom ruchu

Tento kurz možno pridať ku ktorémukoľvek kurzu všeobecnej angličtiny v rozsahu 20 lekcií týždenne. Doplnkový kurz, ktorý je špeciálne pripravený pre pracovníkov v cestovnom a turistickom ruchu, ale prospešný môže byť aj nadšeným cestovateľom, ktorí sa nechcú vo svete cítiť stratení. Počas kurzu sa naučíte plynulo komunikovať s klientmi a zoznámite sa aj s nuansami dôležitými ak prichádzate do kontaktu s ľuďmi z rôznych kútov sveta a rôznych kultúr, ale napríklad aj efektívne riešiť reklamácie a celkovo, vedieť poskytovať služby cestovného ruchu na vysokej úrovni. Kurz sa venuje aj počúvaniu, čítaniu a písaniu, ktoré je dôležité napríklad pre vybavovanie korešpondencie alebo telefonátov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
10 lekcií týždenne (7.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
05 Feb - 02 Mar, 02 - 27 Apr, 04 - 29 Jún, 06 - 31 Aug, 01 - 26 Okt, 03 - 21 Dec2018
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na medzinárodné skúšky Cambridge (FCE, CAE, CPE)

Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom IELS získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola IELS ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.


Príprava na skúšku Cambridge Exam FCE

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 16.03., 12.06., 04.12. 2018

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
6 týždňov : 05 Feb, 07 May, 29 Oct 2018
10 týždňov : 08 Jan, 09 Apr, 01 Oct 2018
Vhodné pre úroveň
Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam CAE

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 17.03., 13.06., 05.12.2018

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
6 týždňov : 05 Feb, 07 May, 29 Oct 2018
10 týždňov : 08 Jan, 09 Apr, 01 Oct 2018
Vhodné pre úroveň
6 týždňov - Advanced (C1)
10 týždňov - Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge Exam CPE

Tento kurz si treba objednať minimálne 10 týždňov pred termínom skúšky.
Predbežné termíny skúšok: 14.06., 06.12.2018

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
30 lekcií týždenne (22.5 hod.)
Dĺžka lekcie
45 minút
Nástupné termíny
6 týždňov - 07 Máj, 29 Okt 2018
10 týždňov - 09 Apr, 01 Okt 2018
Vhodné pre úroveň
6 týžňov – Expert (C2)
10 týždňov - Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
6 týždňov
Maximálna dĺžka kurzu
10 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 10
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT