Konzultácia s našim poradcom   |   (+421) 948 107 743   |   bookings@simcasmalta.com

Všeobecná angličtina + pracovná angličtina

Kurz, ktorý je kombináciou práce na obchodnej a pracovnej angličtine a zároveň je aj praktickým tréningom obchodných a pracovných zručností. Témy zahŕňajú biznis slovnú zásobu a frazeológiu, chápanie kultúrnych rozdielov pre manažérov pracujúcich v medzinárodnom prostredí, marketing, vyjednávanie a predaj. Počas kurzu sa budete zaoberať témami ako: pracovné stretnutia a komunikačné stratégie, plynulosť vo vyjadrovaní, vnútorné a medzinárodné prezentácie, marketing, kultúrne rozdiely v pracovnom prostredí, vybavovanie obchodnej korešpondencie a telefonátov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne + 8 lekcií obchodnej angl. týždenne
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre začiatočníkov 20

Kurz, ktorý je zostavený špeciálne pre začiatočníkov a je ideálny pre tých, ktorí chcú popracovať na zlepšení svojej angličtiny, ale zároveň mať aj dosť času na objavovanie krás mesta, okolia a celkovo krajiny, v ktorej trávia čas. Skupinové hodiny ponúkajú dynamický priebeh, spoluprácu s inými študentmi z celého sveta. Precvičovať si budete konverzáciu, gramatiku, písanie, čítanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
7 jan, 18 mar, 1 júl, 29 júl, 16 sep, 28 okt 2019
Vhodné pre úroveň
začiatočník
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Popoludňajšia angličtina + spoznávanie Londýna

Ideálna kombinácia pobytu, kedy doobeda máte možnosť spoznávať vzrušujúci Londýn a jeho atrakcie a pamiatky spolu so svojím lektorom a popoludní sa venujete štúdiu angličtiny v triede. Vyučovanie v triede zahŕňa všetky zložky jazyka ako čítanie, písanie, konverzáciu a počúvanie. Spoznávanie Londýna zahŕňa napríklad : prechádzky centrálnym Londýnom, výmena stráži pred Buckinghamským palácom, návšteva Parlamentu a Westminsteru, London Aquarium, galéria moderného umenia Tate, britské múzeum, národná galéria, Tower Bridge, London Dungeon, nákupy na Oxford Street a Regent Street, výletná plavba po Temži, návšteva divadelného predstavenia.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín) od 13.35 - 17:40
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
6 Aug (1 alebo 2 týždne), 13 Aug (1 týždeň) 2018
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Maximálna dĺžka kurzu
2 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina pre začiatočníkov 28

Kurz, ktorý je zostavený špeciálne pre začiatočníkov. Je ideálny pre ambicióznych, motivovaných študentov, zameraných na to, aby dosiahli rýchlo plynulosť v používaní angličtiny a boli schopní bez väčších problémov efektívne komunikovať. Skupinové hodiny ponúkajú dynamický priebeh, spoluprácu s inými študentmi z celého sveta. Precvičovať si budete konverzáciu, gramatiku, písanie, čítanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
7 jan, 18 mar, 1 júl, 29 júl, 16 sep, 28 okt 2019
Vhodné pre úroveň
začiatočník
Minimálna dĺžka kurzu
2 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 8
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na univerzitné štúdium v angličtine

Špeciálny kurz pre uchádzačov o štúdium na univerzitách vo Veľkej Británii. 20 lekcií všeobecnej angličtiny a 8 lekcií špeciálnej prípravy na akademické účely.Účastníci kurzy sa venujú nielen praktickej jazykovej príprave, ale oboznamujú sa s fungovaním univerzitného štúdia, jeho špecifikami a požiadavkami na študentov.Dôležitou súčasťou je zvládať čítanie odborných textov s porozumením, naučiť sa ako komponovať a písať seminárne a ročníkové práce, robiť prezentácie. Ďalšie témy, ktoré kurz zahŕňa : akademická časť – prednášky, semináre, konzultačné hodiny, výskum. Čítanie a písanie: písanie poznámok a sumarizovanie textu, ako sa vyhnúť plagiátorstvu, používanie referencií, formulovanie výskumných otázok, odborná diskusia,atď. Popoludňajšie hodiny môžu byť zamerané aj na prípravu na skúšku IELTS alebo Cambridge.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Maximálna dĺžka kurzu
12 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

General English 20

Prázdninový kurz, ktorý je ideálny pre tých, ktorí chcú popracovať na zlepšení svojej angličtiny, ale zároveň mať aj dosť času na objavovanie krás mesta, okolia a celkovo krajiny, v ktorej trávia čas. Skupinové hodiny ponúkajú dynamický priebeh, spoluprácu s inými študentmi z celého sveta. Precvičovať si budete konverzáciu, gramatiku, písanie, čítanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín), ranné vyučovanie
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

General English 28

Kurz, ktorý je ideálny pre ambicióznych, motivovaných študentov, zameraných na to, aby dosiahli rýchlo plynulosť v používaní angličtiny a boli schopní bez väčších problémov efektívne komunikovať. Skupinové hodiny ponúkajú dynamický priebeh, spoluprácu s inými študentmi z celého sveta. Precvičovať si budete konverzáciu, gramatiku, písanie, čítanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

General English 20 (13.35 – 17:40)

Prázdninový kurz, ktorý je ideálny pre tých, ktorí chcú popracovať na zlepšení svojej angličtiny, ale zároveň mať aj dosť času na objavovanie krás mesta, okolia a celkovo krajiny, v ktorej trávia čas. Skupinové hodiny ponúkajú dynamický priebeh, spoluprácu s inými študentmi z celého sveta. Precvičovať si budete konverzáciu, gramatiku, písanie, čítanie a počúvanie.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Úplní začiatočníci až pokročillí
Minimálna dĺžka kurzu
1 týždeň
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina a neplatená odborná stáž 28

Tento kurz je ideálny pre študentov alebo pracujúcich, ktorí sa chcú posunúť v budovaní svojej kariéry, vybudovať perfektnú angličtinu a zároveň vyskúšať si prácu v anglickom profesionálnom prostredí, obohatiť si svoj životopis o cennú pracovnú skúsenosť. Pracovné zaradenie závisí od úrovne angličtiny, ako aj od vzdelania a pracovného a kariérneho zamerania. Vybrať si možno z týchto odvetví: Biznis administratíva, vzdelávanie, obchod a predaj, marketing, služby zákazníkom, móda, dizajn, hoteliérstvo a turizmus, architektúra, financie, žurnalistika, IT, právo, mediá.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 - 24 týždňov (kurz), 4 - 24 týždňov (odborná stáž)
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
18 rokov (max vek 32 rokov v čase nástupu)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina a neplatená odborná stáž 20

Tento kurz je ideálny pre študentov alebo pracujúcich, ktorí sa chcú posunúť v budovaní svojej kariéry, vybudovať perfektnú angličtinu a zároveň vyskúšať si prácu v anglickom profesionálnom prostredí, obohatiť si svoj životopis o cennú pracovnú skúsenosť. Pracovné zaradenie závisí od úrovne angličtiny, ako aj od vzdelania a pracovného a kariérneho zamerania. Vybrať si možno z týchto odvetví: Biznis administratíva, vzdelávanie, obchod a predaj, marketing, služby zákazníkom, móda, dizajn, hoteliérstvo a turizmus, architektúra, financie, žurnalistika, IT, právo, médiá.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 - 24 týždňov (kurz), 4 - 24 týždňov (odborná stáž)
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
18 rokov (max vek 32 rokov v čase nástupu)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Angličtina a neplatená odborná stáž 20 (od 13.35 – 17:40)

Tento kurz je ideálny pre študentov alebo pracujúcich, ktorí sa chcú posunúť v budovaní svojej kariéry, vybudovať perfektnú angličtinu a zároveň vyskúšať si prácu v anglickom profesionálnom prostredí, obohatiť si svoj životopis o cennú pracovnú skúsenosť. Pracovné zaradenie závisí od úrovne angličtiny, ako aj od vzdelania a pracovného a kariérneho zamerania. Vybrať si možno z týchto odvetví: Biznis administratíva, vzdelávanie, obchod a predaj, marketing, služby zákazníkom, móda, dizajn, hoteliérstvo a turizmus, architektúra, financie, žurnalistika, IT, právo, médiá.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
Intermediate (B1), Upper-intermediate (B2) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 - 24 týždňov (kurz), 4 - 24 týždňov (odborná stáž)
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
18 rokov (max vek 32 rokov v čase nástupu)
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge 28 – FCE, First Certificate in English

Cieľom kurzu je pripraviť študentov tak, aby skúšku absolvovali s čo najlepším výsledkom. Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom St.Giles získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola St.Giles ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
B1 (Intermediate), B2 (Upper Intermediate) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne (zrýchlený kurz), 8, 10, 11, 12 alebo 13 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge 28 – CAE – Certificate in Advanced English

Cieľom kurzu je pripraviť študentov tak, aby skúšku absolvovali s čo najlepším výsledkom. Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom St.Giles získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola St.Giles ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
B1 (Intermediate), B2 (Upper Intermediate) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne (zrýchlený kurz), 8, 10, 11, 12 alebo 13 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge 28 – CPE – Certificate of Proficiency in English

Cieľom kurzu je pripraviť študentov tak, aby skúšku absolvovali s čo najlepším výsledkom. Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom St.Giles získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola St.Giles ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
C1 (Advanced) a C2 (Proficient)
Minimálna dĺžka kurzu
8, 10, 11, 12 alebo 13 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge 20 – FCE, First Certificate in English

Cieľom kurzu je pripraviť študentov tak, aby skúšku absolvovali s čo najlepším výsledkom. Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom St.Giles získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola St.Giles ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
B1 (Intermediate), B2 (Upper Intermediate) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne (zrýchlený kurz), 8, 10, 11, 12 alebo 13 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge 20 – CAE – Certificate in Advanced English

Cieľom kurzu je pripraviť študentov tak, aby skúšku absolvovali s čo najlepším výsledkom. Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom St.Giles získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola St.Giles ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
B2 (Upper Intermediate) a C1 (Advanced)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne (zrýchlený kurz), 8, 10, 11, 12 alebo 13 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku Cambridge 20 – CPE – Certificate of Proficiency in English

Cieľom kurzu je pripraviť študentov tak, aby skúšku absolvovali s čo najlepším výsledkom. Skúšky Cambridge English FCE, CAE, a CPE sú uznávané zamestnávateľmi, mnohými college a univerzitami po celom svete. Vďaka kvalitnými prípravným kurzom St.Giles získate potrebnú istotu a na skúšku pôjdete s pocitom maximálnej pripravenosti. Kurz zahŕňa individuálne konzultácie, nácvik čítania s porozumením, písane esejí a mnoho ďalších schopností vyžadovaných na skúške. Moderné učebne sú vybavené najnovšími technológiami a škola St.Giles ponúka množstvo materiálov na precvičovanie vo vami zvolenom čase. Lektori vám poskytnú podporu a vedenie počas celej prípravy. Budú vás monitorovať, poskytnú vám spätnú väzbu ohľadom vašich pokrokov.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
Na vyžiadanie
Vhodné pre úroveň
C1 (Advanced) / C2 (Proficient)
Minimálna dĺžka kurzu
8, 10, 11, 12 alebo 13 týždňov
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku IELTS 28

Počas tejto intenzívnej prípravy preberiete do hĺbky gramatiku, idiómy a slovnú zásobu. Tréning spočíva aj v práci so skúškovými materiálmi z minulých skúšok, vďaka ktorým budete presne vedieť, čo vás čaká a na čo sa pripraviť. Lektori vás neustále monitorujú a sú vám schopní poskytnúť rady, na čo sa zamerať, čo precvičovať a tak maximalizovať úspešné zvládnutie skúšky.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
28 lekcií týždenne (23 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
B1 (Intermediate), B2 (Upper Intermediate) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Príprava na skúšku IELTS 20

Počas prípravy preberiete do hĺbky gramatiku, idiómy a slovnú zásobu. Tréning spočíva aj v práci so skúškovými materiálmi z minulých skúšok, vďaka ktorým budete presne vedieť, čo vás čaká a na čo sa pripraviť. Lektori vás neustále monitorujú a sú vám schopní poskytnúť rady, na čo sa zamerať, čo precvičovať a tak maximalizovať úspešné zvládnutie skúšky.

Všeobecné informácie

Počet lekcií za týždeň
20 lekcií týždenne (16 hodín)
Dĺžka lekcie
50 minút
Nástupné termíny
každý pondelok počas celého roka
Vhodné pre úroveň
B1 (Intermediate), B2 (Upper Intermediate) a Advanced (C1)
Minimálna dĺžka kurzu
4 týždne
Počet študentov v triede
maximálne 12
Minimálny vek
16 rokov
Vstupný test
počas prvého dňa v škole

Jazykové kurzy a pobyty v zahraničí
Študujte jazyky a buďte vo svete ako doma!

Prinášame vám výber najkvalitnejších jazykových škôl po celom svete. Navyše pre Vás zabezpečujeme u našich partnerov zaujímavé zľavy a výhodné ponuky, takže nič nepreplácate. Naopak, naše ceny sú často ešte výhodnejšie ako keby ste pobyt objednávali priamo v škole. Poskytujeme kompletné poradenstvo a zabezpečenie študijného pobytu. Vychádzame z našich bohatých skúseností a vedomostí.

Zabezpečíme vám komplet servis od vstupnej konzultácie, cez ubytovanie, letiskové transfery, letenku a cestovné poistenie.

Jazykové kurzy v zahraničí
Ubytovanie
Poradenstvo pri výbere kurzu
Letenky
Cestovné poistenie
Mimoškolské aktivity
O NÁS

24 hod. pohotovostná linka

Konzultujeme s vami, aby ste z jazykového pobytu vyťažili maximum.

(+421) 948 107 743

bookings@simcasmalta.com

KONTAKT